30.8.2012 
torstai, elokuu 30, 2012, 06:06
Kuntakanavalla ajankohtaista sanottavaa. Avoimuuden nimissä toimiminen tarkoittaa minulle sitä, että mitä tiedän kerron muillekkin. Tutustu, ole hyvä.
http://www.kunta.tv/web/guest?fileId=136046

Terveyttä ja hyvinvointia asiantuntemuksella
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/ajankoht ... tiskirjeet

Lapsi kasvaa kunnassa - syrjäytyminen voidaan ehkäistä. Pontevaa asiaa meille kaikille tämän päivän haasteisiin. On sukellettava pintaa syvemälle ja haettava tietoa. Huutelu lehdistössä ja mediassa ei riitä. Tietoa tarvitaan ja ymmärrystä. Välittämistä ei voi eikä saa ulkoistaa. Meillä jokaisella on roolimme tällä areenalla.

Saloshops kierrokselle vaan kaikki joilla on illalla vapaata. Erikoisliikkeet palvelevat aina klo 20 asti. Minun iltani kyllä kuluu työn merkeissä. Iloa päivääsi ystäväni. Kesän viimeinen ilatori viihdyttää.
( 783 views )   |  permalink   |  

29.8.2012 
keskiviikko, elokuu 29, 2012, 04:47
www.salonikainfo.fi/ikakeskustoiminta/ikakeskus-pernio/
Osallistuin Perniön Ikäkeskuksen ohjelmallisiin avajaisiin

Lämminhenkistä yhdessäoloa, puheita ja yhteislaulua. Viehätävä paikka aktiiviselle kohtaamiselle. Nyt haetaan Ikäkeskukselle NIMEÄ.
-------------------------------------------------------

Teijo-talot laajentaa - työntekijöitä tarvitaan Perniössä. Laajentuminen ulottuu aina Puolaan asti. Nyt on kysyntää. Hyvä Lasse Ojanen! Positiivinen sanoma kiertämään.

--------------------------------------------------------"Kuntauudistuksen tärkein tavoite on julkisten palveluiden turvaaminen myös tulevaisuudessa kaikkialla Suomessa", painotti hallinto ja kuntaministeri Henna Virkkunen avatessaan alue- ja paikallishallintopäivät Helsingissä 28.8.2012.

"Hallitus lähtee siitä, että kuntapohjainen järjestelmä on paras tae palveluiden kustannustehokkaaseen järjestämiseen sekä palveluiden säilymiseen lähellä kuntalaisia. Jotta voisimme varmistaa julkiset palvelut yhdenvertaisesti koko maassa, meidän on vahvistettava kuntia ja niiden edellytyksiä hoitaa vastuullista tehtäväänsä," ministeri sanoi. Virkkunen muistutti, että uudistus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa kuntien kanssa. "Kuntia tuetaan uudistuksen kaikissa vaiheissa."

Kahdeksatta kertaa järjestettävien alue- ja paikallishallintopäivien teemana on muutos. "Ihmisen arjessa rakenteiden uudistamista tärkeämpää on asiakaspalvelun toimivuus. Yksi hallituksen tavoitteista onkin julkisen hallinnon asiakaspalvelun yhteinen kehittäminen. Se antaa mahdollisuuden turvata valtion ja kuntien asiakaspalvelun saatavuus ja tuottaminen nykyistä taloudellisemmin", ministeri Virkkunen huomautti. "Eri viranomaisten tuottamien palvelujen kokoaminen yhteispalvelupisteisiin tarjoaa ratkaisumallin, jolla voidaan ylläpitää taloudellisesti järkevällä tavalla kattavaa palvelupisteverkkoa."

Myös sähköistä asiointia on ministerin mielestä kehitettävä entistä helppokäyttöisemmäksi. Hän kuitenkin muistutti, että kansalaisilla on oltava mahdollisuus valita myös käyntiasiointi, jos he sitä tarvitsevat.

"Esimerkiksi etäpalvelun käyttöönotto lisää mahdollisuuksia organisoida asiakaspalvelua entistä tehokkaammaksi ja palvelevammaksi. Etäpalvelun välityksellä asioiminen vastaa ominaisuuksiltaan lähes täysin käyntiasiointia, mutta se hävittää maantieteellisen etäisyyden asiakkaan ja asiakaspalvelijan väliltä. Se antaa etuja kuitenkin vain, jos samalla sovitamme palveluprosessimme ja käytännön toiminnan hyödyntämään sitä."

Ministeri Virkkunen kertoi näkevänsä julkisen hallinnon asiakaspalvelun tulevaisuudessa paikkana, jossa suurin osa asiakkaiden asiointitarpeesta voidaan hoitaa yhdessä pisteessä. "Tähän paikkaan ei kenelläkään ole kohtuutonta matkaa, ja siellä ovat tavattavissa kaikki Suomen parhaat asiantuntijat. Resepti on jo olemassa, mutta hallinnon täytyy se vielä toteuttaa."

Alue- ja paikallishallintopäivät kokoaa 28.-29.8. noin 200 valtionhallinnon, kuntien, ja muiden tahojen edustajaa sekä alan tutkijoita eri puolelta Suomea Helsinkiin. Päivien aikana kuullaan useita puheenvuoroja ja kannanottoja julkisen hallinnon ja palveluiden nykytilasta ja tulevaisuudesta.

http://www.vm.fi/vm/fi/01_etusivu/

------------------------------------------------------------------

Nytkis ry puoltaa sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuojan sisällyttämistä tasa-arvolakiin. Tasa-arvolain oppilaitoksia koskevat kohdat halutaan vihdoin ulottaa koskemaan peruskouluja. On myös tärkeää, että tässä yhteydessä on eksplisiittisesti pohdittu peruskoulussa tapahtuvaa häirintää, mukaan luettuna nimittely.
Tasa-arvolain kiireellisistä muutostarpeista
Tasa-arvolain uudistukseen ryhtyessä on nyt sivuutettu yksi keskeisimmistä muutostarpeista: tasa-arvosuunnitteluun ja siihen kytkeytyviin palkkakartoituksiin liittyvät kohdat. Sukupuolten välinen palkkaero on eriarvoisuuden ydinkysymys ja siksi naisjärjestöt ovat useasti esittäneet, että tasa-arvosuunnittelu- ja palkkakartoitusvelvoitteita tulisi täsmentää tasa-arvolaissa.
Palkkakartoitusvelvoitteen täsmentäminen on yksi konkreettisimmista keinoista palkkatasa-arvon edistämisessä. Palkkatietojen tiedonsaantioikeutta tulisi selkeyttää.


( 1064 views )   |  permalink   |  

28.8.2012 
tiistai, elokuu 28, 2012, 17:56
Kun tulee jonkun luo ensimmäistä kertaa, häntä arvostelee vaatteiden perusteella, mutta kun hänen luotaan lähtee, häntä arvostelee sydämen perusteella.

Kun on avoin ja uskaltaa ottaa vastaan, silloin elämä anta paljon.
Elämän parhaat hetket tulevat yllätyksinä.

Olennaista minulle on, että elämän suuri päämäärä ei ole tieto vaan toiminta.

------------------------------------------------------
Vanhustenhuolto puhututtaa

Ministeriryhmä kokoustaa asiasta nyt illalla.
Laatu on moniulotteista. Määrä lienee varsin yksipuolista.
Yli 90-vuotiaitten määrä lisääntyy alati. Muutos tulevaisuuden uhkana - hoidon tarjonta ei vastaa tarvetta.
Tärkeää on se miten resursseja käytetään. Työtä on johdettava hyvin. Osaava henjilöstö toimii luotettavasti opastavassa, arvostavassa ohjauksessa.
Aika ei saa kulua kokouksiin. kaikkia osallisia on kuunneltava.
Hoitoa tulee tarjota kotona, laitoksissa, siellä missä ihmiset ovat.
Kotihoitoon tarvitaan hoitavia lisäkäsiä. Se on tärkein kehttämiskohde. Myös huonokuntoisten on voitava elää kotona.
Totta. nämä asiat ovat elämää. IHMISTEN eloa.

Empaattista, arvostavaa, lämpöä antavaa hoivaaa tarvitaan. Ja sitä halutaan myös antaa. Hoitoalan ammattilaiset haluavat antaa parastaan. Ihmisiä halutaa hoitotyössä kohdata ihnimillisesti.
Tämä työ on antoisa. Tekijät tietävät mitä taritaan. Ja osaavat laskea.

( 1096 views )   |  permalink   |  

27.8.2012 
sunnuntai, elokuu 26, 2012, 20:54
Tasa-arvokoulutusta virkamiehille ja luottamushenkilöille. Kun rahaa on niukasti tulee tarkkaan miettiä miten se käytetään viisaasti. Maakuntahallituksen tapaaminen iltapäivällä ja kaupunginhallituksen kokous. Siinä sitä on taas asiaa yhdelle päivälle. mm. koululaisuljetuksien asiaa uudelleenvalmistelun jälkeen. Pidin kovasti nuorisovaltuutettu Lassi Saarion tämänpäiväisestä Mielipidekirjoituksesta. Lue sinäkin. Siis Salon Seudun Sanomissa.

Eilisen iltavuoron jälkeen olin haikealla mielellä, niin olen edelleenkin. Työyhteisöäni on kohdannut suruviesti. Ennakoimattomia ovat päivämme. Jokainen päivä on lahja.

Päiväkirjaan kirjoitan vaikuttavista asioista elämässäni.
Kun luet kirjoituksiani tiedät mikä on minulle tärkeää. Elämä ja ihmiset, sopusoinnussa.


Parisuhteen matemaattinen kaava:
Laskekaa yhteen tulot, vähentäkää menot,
kertokaa ilot ja jakakaa surut.


Kuntakierroksella kuultua:

'Kiukkua ja suorastaan raivoa kunnan viranhaltijoita kohtaan. Osansa saivat myös valtuutetut.
"Koulut rauhaan, vanhukset rauhaan, päivähoito pitää hoitaa". Käskettiin kaupungintalon porukkaa menemään töihin kouluihin ja päiväkoteihin.
Ehkä paras kommentti oli " Afrikkalaisessa koulussa leijona söi siivoojan ja johtajan. Seuraavana päivänä huomattiin siivoojan puuttuvan. Johtajan puuttuminen huomattiin vasta kuukauden päästä."
Myös koko johtotroikka käskettiin vaihtaa.
Positiivista ei tullut oikein keltään, vaikka kyselylapussa näitä nimenomaan pyydettiin. Ikävää, kun ei mukavaa palautetta lappuihin tullut. Toisaalta eräät varttuneemmat naiset totesivat, että vaikeita aikoja on ollut ennenkin, mutta aina on pohjalta ollut suunta ylöspäin.

Näin ajattelee kuntalainen vaikeina aikoina. Se on hyvä tiedostaa.


( 1124 views )   |  permalink   |  

26.8.2012 
sunnuntai, elokuu 26, 2012, 06:38
Kaipaan syksyyni sokeritehtaan hajua

Se oli aiemmin mekki sadonkorjuusta ja veroeurojen tulosta tälle alueelle. Tältä on päästetty pois tukijalkoja joita nyt olisi tarvittu. Jälkiviisaudelle ei ole sijaa. Mutta tämän kuitenkin halusin jakaa. Elinkeinoelämä seudullamme pitää saada nousuun meidän kaikkien aktiivisella myötävaikuttamisella.

Jätevesiosuuskuntahanke etenee yhteistyössä

Perniön Lupajan, Kuusjoen Tiskarlan ja Perniön Kotaladon jätevesiosuuskuntien työ viemärin ja valokuidun saavuttamiseksi etenee johdonmukaisesti ja suunnitelmallisesti. Hankkeet on kilpailutettu yhdessä. Talkootyötä tehdään mittavasti, kalustoa ja tekijöitä vaihdellaan osuuskuntien kesken. Viime ja tänä vuonna valtio on rahoittanut 30 %, salon kaupunki on maksanut yhteisavustusta 100 000 euroa ja Ely-keskus viime vuonna 150 000 euroa ja tänä vuonna 180 000 euroa. Avustuksia haetaan. Kiinteistöille jää 6000-7000 euroa itse maksettavaa viemäröinnistä. Valokaapelista jokainen kiinteistö maksaa 1000 euroa. Kokonaisuudessan urakka valmistuu vuonna 2015.
Yhteisöllisyyttä. Arvostan.
( 1064 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | Seuraava> >>