30.9.2010 
torstai, syyskuu 30, 2010, 19:07
Maailman suurinta tuhlausta
on juuri se ero mitä me olemme
ja mitä me voisimmekaan olla.

-Ben Herbster


Terveiset Rakennemuutosseminaarista, markkinoilta ja sienimetsästä.
Olipa taasen antoisa päivä.

Pormestarimallista muutama asia, ei minusta ollenkaan hullumpi ajatus. Tulevien vuosien päätöksentekoympäristössä korostuu kuntien tehtävien ylikuorma suhteessa käytettäviin resursseihin. Palvelurakenteet ovat entistä monimuotoisempia ja niiden hallinta vaikeutuu. Ei ole päättäjilläkään helppoa. Lue lisää:
http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?p ... 331;165268
( 1097 views )   |  permalink   |  

29.9.2010 
keskiviikko, syyskuu 29, 2010, 05:14
Eilisiltana olin Muurlassa kuuntelemassa kuntalaisia Kuuluvatko lähipalvelut kaikille-tilaisuudessa.

Tänään aamupäivästä rentoudun ystävän kutsusta mökillä saunan, ruskan ja luonnon menetelmin. Hyvästä seurasta ja verbaalisesta debatista nauttien.


Kokemuksia lomautuksista sote-sektorilta

Turun kaupungin säästöohjelman konkretisoituminen lomautuksiksi huolestuttaa tehyläisiä. Tehy on vaatinut jatkuvasti, että kunnat pidättäytyisivät terveys- ja sosiaalihuollon lomautuksista.

Lomautusten ja talkoovapaiden toteuttaminen tuo ongelmia ja lisäkustannuksia, sillä kansalaiset eivät lakkaa sairastamasta niiden aikana, vaan hakeutuvat kaupungille kalliimpaan erikoissairaanhoitoon. Turun kaupungin tehyläistä hoitohenkilöstöä edustava ammattiosasto ilmaisee huolensa säästöjen ja lomautusten vaikutuksesta palveluihin.
Turun kaupunginhallitus päätti eilen äänestyksen jälkeen, että valtaosa sosiaali- ja terveystoimen lomautuksista perutaan.

Alun perin peruspalvelulautakunta päätti, että ketään ei lomauteta,
mutta asia otettiin kaupunginhallituksen käsittelyyn kaupunginjohtaja
Mikko Pukkisen otto-oikeudella.

Sen sijaan lomautus uhkaa Turun päiväkoteja joulukuun lopussa, jos sikainfluenssatilanne sallii lomautukset. Asiasta tehdään lopullinen päätös peruspalvelulautakunnassa viimeistään syyskuun 30. päivä.
Asiasta kertoi tänään Turun Sanomat, juttu asiasta osoitteessa:
http://www.ts.fi/online/lahialue/69767.html
( 1126 views )   |  permalink   |  

28.9.2010 
tiistai, syyskuu 28, 2010, 05:34
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia (IVA) käytetään vapaaehtoisesti esimerkiksi kuntapäätösten valmistelussa. IVA on lakisääteistä tietyissä suunnitelmissa, ohjelmissa ja hankkeissa.
Mm. yleisessä päätöksenteon ja suunnittelun kehittämisessä kunnissa

Eilisiltainen tilaisuus päättyi varsin hyisissä tunnelmissa. Kysymys on nyt Ihmisiin kohdistuvasta päätöksestä. Henkilöstön palkkoihin käydään kiinni. Ja edetään erittäin aralla maaperällä. Puheenvuorojen käyttäjät eivät valinneet sanojaan tahdikkaasti. Nyt on kysymys vuorovaikutustaidoista, myös. Kaupunginjohtaja aloituspuheenvuorossaan nosti vastakkaistenkin ajatusten arvostamisen esiin. Elämme tilanteessa, jossa ei ole kukkotappelulle sijaa. Sisältö ja säästöt turhaa tuska tuottamatta ovat ajankohtaisia ja tapetilla. Säästökohteisiin on päästävä kiinni linjakaasti ja rakentavassa hengessä.
Kuntaa ei johdeta kuin yritystä. Sitä tulee hoitaa kuin perhettä. Päätöksenteossa kovimpia puheenvuoroja käyttävät entiset yritysjohtajat. Säästettävä on ja kaikkea pitää tarkastella kriittisesti, niin veroprosenttia kuin palkkojakin, tyhjiä kiinteistöjä vauhdilla myyntiin. Mutta yhdessä ja rakentavasti. Listallamme on paljon asioita. Päätöksentekijän on tunnettava vastuunsa tekemästään päätöksestä. Ja se ainakin pitää minua valppaana.
SoTe-sektorilla tapahtuu virheitä ja syntyy jonoja ja kaaosta mikäli päätökset viedään täytäntöön suunnittelematta ja asiantuntemusta huomioimatta. Tästä varaoitan kovasanaisimpia.


Maaseudun jätevesiasetus pysyy voimassa


Maaseudun jätevesiasetus pysyy voimassa, vain lakiin tehdään pieniä muutoksia, Kuntaliiton ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuo kertoo.
Hänen tulkintansa on, että jos asetusta luetaan ja tulkitaan oikein, mitään suurempia ongelmia ei pitäisi olla. Vaatimukset eivät ole kohtuuttomia ja niitä voidaan soveltaa tapauskohtaisesti.
Siksi Valpasvuo pitääkin hyvänä nyt lakimuutoksen kylkeen luvattua neuvontapakettia, jotta syntynyttä epätietoisuutta ja huhuja voidaan hälventää.

http://www.kunta.tv/web/guest/video?fileId=32057Tehokkuuden mittaamisesta ei löytynyt yksimielisyyttä


Julkiseen talouteen tehokkuutta etsinyt työryhmä ei pystynyt asettamaan tuottavuustavoitteita, koska se ei päässyt yksimielisyyteen mittaamisen tavoista. Keinoja, joilla tuottavuutta pystyttäisiin parantamaan, työryhmä sen sijaan löysi pitkän yksimielisen listan.
Työryhmä esittää mm. tuloksellisuuseriä työehtosopimuksiin, kuntakoon kasvattamista, kansallisen terveysarkiston perustamista sekä laajan arviointi- ja tutkimushankkeen käynnistämistä tuottavuuden mittaamiseksi.

http://www.kunta.tv/web/guest/video?fileId=32065Kunta-alan palkkasopimus palkitsee jo tuottavuutta


Kunta-alalla sovelletaan ensimmäistä kertaa palkkasopimusta, joka antaa mahdollisuuden kohdistaa korotusvaraa paikallisesti tuloksellisuutta edistäviin hankkeisiin, Kuntatyönantajien toimitusjohtaja Markku Jalonen kiittelee.

Kunta-alan sopimuksessa ei ole yleiskorotusta lainkaan. Kevään korotus suunnattiin tasa-arvoeränä koulutetuille naisvaltaisille aloille ja parhaillaan neuvotellaan paikallisesti tuloksellisuuserän jaosta.

http://www.kunta.tv/web/guest/video?fileId=32080Kärkihankkeista haetaan lisää tuottavuutta– Kahdenkymmenen suuren kunnan tuottavuusohjelmassa etsitään tehokkuutta kärkihankkeiden kautta. Niissä kunnat tekevät yhteistyötä ja vaihtavat kokemuksia, neuvotteleva virkamies Hannele Savioja VM:stä selvittää.

20 kunnan tuottavuusohjelmassa on mukana valtion ja kuntien lisäksi tutkimuslaitoksia, tilastokeskus ja yliopistoja. Marraskuussa tarkastellaan seuraavan kerran, mitä verkostot ovat saneet aikaan.

http://www.kunta.tv/web/guest/video?fileId=32090


Pidempi työura tuo paremman eläkkeen ja pienentää eläkemaksuja


Mitä pitempään kuntien työntekijät ovat työelämässä, sitä pienempiä ovat kuntien eläkemaksut, ja pidempään työelämässä viihtyvä työntekijä kartuttaa itselleen parempaa eläkettä

Työssä jaksamista pyritään kannustamaan myös edessä häämöttävän työvoimapulan takia; seuraavan 10 vuoden aikana kunnista jää eläkkeelle lähes 150.000 työntekijää.

http://www.kunta.tv/web/guest/video?fileId=28112
( 927 views )   |  permalink   |  

27.9.2010 
maanantai, syyskuu 27, 2010, 07:03
Tänään puhutaan valtuuston iltakoulussa säästöistä, joilla tasapainotetaan kaupunkimme taloutta.

Salon kaupungin talouden tasapaino Pentti Meklin, emeritusproessori Tamperen yliopisto


Kunnan toiminnan jatkumisen ehdoton edellytys on talouden tasapaino.
1. kirjanpidollisen tasapainon osoittaa tuloslaskelman yli- tai alijäämä
2. todellinen tasapaino - kunnan on pystyttävä pitkällä aikavälillä kattamaan tulorahoituksellaan sekä käyttötalous- että investointimenot

Vuodesta 2011 - 2014 alkaen Salon kaupungin taloudessa näyttää tapahtuvan poikkeuksellisen suuri muutos. Tulopuolella takana on yhteisöverojen pieneneminen, liitosavustukst loppuvat, korotettu yhteisövero poistuu, korotettu valtionosuus poistuu. Menopuolella on paineita lisäpalveluihin ja palvelujen harmonisointiin.

Lähdetään ajoissa sopeuttamistoimenpiteisiin. Sopeuttamista voidaan tehdä vaiheittain, eri keinoja käyttäen, tilanteen mukaan lisäten tai vähentäen toimenpiteitä hallitusti. Salon on perusteltua ryhtyä sopeuttamistoimenpiteisiin jo vuonna 2010.

So-Te sektori kuluttaa 50% käyttömenoista. Tarve, kysyntä ja tarjonta ovat kolmiyhteydessä.

- 6.10 työntekijäjärjestöt neuvottelupöytään keskustelemaan ratkaisuista
( 1125 views )   |  permalink   |  

26.9.2010 
sunnuntai, syyskuu 26, 2010, 07:58
Salon Seudun Sanomat uutisoi kaupunginjohtaja Antti Rantakokon esityksiä säästöistä tänään kolumnissaan. Kaupungin talous vaatii tasapainotusta, peräti 18 miljoonan euron edestä. Ensisijainen säästökohde on henkilöstön 2 vk:n palkka. Henkilöstön vähentäminen on tavoite. Puolen yksikön korotus verotuksessa tänä vuonna ja saman verran seuraavana myös. Kaupungin kiinteistöjen myynti ja 1% leikkaus kaikesta.

Yhdistymissopimuksen henkilöstöosasa ei mainita taloudellisia syitä.
Tasapainotuspaketti edellyttää henkilöstön, päättäjien, kuntalaisten ja kuntayhtymien osallistumista talkoisiin. Henkilöstö osalistuisi talkoisiin kahden viikon palkkaa vastaavalla osuudella, joka on n. 6 miljoonaa euroa.

Veroprosentin nosto 18,5:een toisi 4 miljoonaa euroa. 2012 saman suuruinen kokotus toisi saman 4 miljoonaa euroa. Henkilöstön vähentämisellä olisi mahdollista saavuttaa 2 miljoonan, juustohöyläämällä kaikista menoista 1 miljoona euroa, palveluverkon karsinnan kautta 0,2 miljoonan ( vuonna 2012 1 miljoona euroa ) ja ostopalveluita karsimalla 1 miljoona euroa. Kaupungin käytössä olevat toimitilat vähenevät 400:sta 300.aan Investointien tasoa puolitetaan 26 miljoonasta 13.5 miljoonaan.

Tämänkaltaista esitystä puidaan huomenna valtuustoseminaarissa.
( 839 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | Seuraava> >>