26.9.2017 
tiistai, syyskuu 26, 2017, 06:21
Aurinkoinen viikko!
Toivun laparoskooppisesta sappileikkauksesta.
Aika hengätää ja miettiä yhteiskuntaa, arvoja ja johtajuutta. Esimerkiksi tärkeimmän arvojohtajamme Tasavallan Presidentin roolista. Siksi kannanotolla on merkitystä tulevaisuuden yhteiskuntaa peilattaessa.Tasavallan presidentti ‚Äď TASA-ARVOJOHTAJA 26.9.2017
Sukupuolten tasa-arvo on suomalaisen yhteiskunnan vahvuus ja keskeinen osa Suomi-kuvaa maailmalla. Alkuvuodesta 2018 käytävissä vaaleissa valitaan Suomelle paitsi presidentti myös arvojohtaja. Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoo, että valtionjohtajana tasavallan presidentin tehtävänä on edistää sukupuolten tasa-arvon toteutumista niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Keskusliitto haastaa presidenttiehdokkaat ja median edustajat nostamaan tasa-arvokysymykset presidentinvaalien avainteemaksi.
Suomalaisen tasa-arvopolitiikan ydinteemoja ovat tasa-arvoinen työ ja perhe-elämä, kasvatus ja koulutus, hyvinvointi ja terveys sekä tasa-arvo päätöksenteossa ja julkisessa hallinnossa. Ajankohtaisina aiheina yhteiskunnallisessa tasa-arvokeskustelussa ja päätöksenteossa ovat esimerkiksi sote-uudistuksen sukupuolivaikutukset ja perhevapaauudistuksen valmistelu. Tällä hetkellä naiset käyttävät yli 90 prosenttia perhevapaista. Euroopan unionin ihmisoikeusviraston mukaan 47 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä Suomessa asuvista naisista on kohdannut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa. Myös naisiin kohdistuva vihapuhe on lisääntynyt. Naisjärjestöt kantavat lisäksi huolta koulutusalojen, työmarkkinoiden ja palkkojen jakautumisesta sukupuolen mukaan. Naisten vähäinen osuus STEM-aineiden opiskelijoista ja teknologia-alojen työntekijöistä uhkaa jättää naiset digitaalisen murroksen altavastaajiksi. Suomen kansainvälinen tasa-arvotyö on näkynyt muun muassa tyttöjen ja naisten aseman ja oikeuksien nostamisena kehityspolitiikan kärkeen.
Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa suuri joukko erilaisia organisaatioita, kuten kuntia, yliopistoja, järjestöjä ja ministeriöitä, on tehnyt moninaisia uusia tasa-arvotekoja. Naisjärjestöjen Keskusliitto odottaa konkreettisia toimia myös tulevalta presidentiltä.
Naisjärjestöjen Keskusliitto esittää seuraavia kysymyksiä tasa-arvokeskustelun lähtökohdiksi tulevissa presidentinvaaleissa:
‚ÄĘ Millainen rooli tasavallan presidentill√§ on sukupuolten tasa-arvon edist√§misess√§?
‚ÄĘ Mik√§ on sukupuolten tasa-arvon keskeisin haaste Suomessa? Ent√§ kansainv√§lisesti?
‚ÄĘ Millaisin konkreettisin keinoin tullessaan valituksi tasavallan presidentiksi ehdokas toimisi sukupuolten tasa-arvon edist√§miseksi? Mik√§ olisi ehdokkaan tasa-arvoteko?
Naisj√§rjest√∂jen Keskusliitto ‚Äď Kvinnoorganisationernas Centralf√∂rbund ry
Eva Biaudet, puheenjohtaja
Elina Suonio-Peltosalo, varapuheenjohtaja
Terttu Utriainen, varapuheenjohtaja
Terhi Heinilä, pääsihteeri
terhi.heinila@naisjarjestot.fi puhelin 040 5305544
Vuonna 1911 perustettu Naisjärjestöjen Keskusliitto on sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö ja yhteistyöfoorumi. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 58 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä. Keskusliitto toimii naisten aseman, sukupuolten välisen tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistämiseksi yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.( 984 views )   |  permalink   |  

8.9.2017 
perjantai, syyskuu 8, 2017, 06:40
Hei
Muistakaa hakea hyviä paikkoja. Itselläni tulevat vuodet täyteen NJKL hallituksessa ja varapuheenjohtajan roolissa. Hienoa yhteistyötä ja vuorovaukutusta. Suosittelen lämpimästi.

Elina, vuosien kokemuksella
Tarjolla vaikuttamisen paikkoja osaaville naisille!

Naisj√§rjest√∂jen Keskusliiton s√§√§nt√∂m√§√§r√§inen vuosikokous j√§rjestet√§√§n keskiviikkona 20.11.2017 klo 15-20 Tiedekeskus Heurekassa Vantaalla. Kokous on vaalikokous, jossa valitaan nelj√§ hallituksen j√§sent√§ erovuoroisten tilalle toimikaudelle 2018‚Äď2020.

Huomioittehan, että vuosikokouksen päivämäärä on muuttunut. Ehdokasasettelun päättymistäkin on aikaistettu: uusi takaraja hakemusten lähettämiselle on 9.10.2017 klo 16.00.

Kutsu asettaa ehdokkaita Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen on lähetetty jäsenjärjestöjen edustajille sähköpostitse 9.6.2017. Ehdokaslomake liitteineen löytyy myös Naisjärjestöjen Keskusliiton nettisivulta. Ehdokaslomake tulee palauttaa täytettynä ja virallisten nimenkirjoittajien allekirjoittamana pyydettyine liitteineen keskusliiton toimistoon 9.10.2017 klo 16.00 mennessä joko skannattuna toimisto (at) naisjarjestot.fi tai kirjepostilla osoitteeseen Fredrikinkatu 39 C 22 00120 Helsinki.

Myös ilmoittautuminen vuosikokoukseen on auki. Ilmoittaudu mukaan täällä. Tervetuloa
( 1008 views )   |  permalink   |  

8.9.2017 
perjantai, syyskuu 8, 2017, 06:31
Olisivatkohan tasa-arvokysymykset nousseet piirun verran tärkeämmiksi tänä vuonna? Jos näin on, ja haluan siihen tietysti uskoa, väitän, että naisjärjestöjen 100 tasa-arvotekoa -hanke on tempaissut ihmiset mukaansa voimakkaammin kuin olisimme saattaneet toivoa. Kysyttäessä Suomi-brändiä tasa-arvo ja naisten asema yleensä on meille jokaiselle ylpeyden aihe maailmalla. Kun World Economic Forum rankkaa parhaita maita naisille ja lapsille elää, Pohjoismaat ovat omaa luokkaansa. On siis kaikki syyt panostaa vielä vahvemmin tasa-arvotyöhön siten, että se tuntuu parempana elämänlaatuna meidän jokaisen elämässä, töissä ja kotona, julkisessa ja yksityisessä tilassa.

Ulkoministeriö on yksin luvannut tehdä yli 150 tasa-arvotekoa Suomen kunniaksi. Seuraava askel olisi ehkä arvioida, voisiko myös Suomi lähtökohtaisesti tehdä feminististä (ulko)politiikkaa kuten Ruotsi.

Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomen suurin ihmisoikeusongelma. Taistelu väkivallan ehkäisemiseksi ja väkivaltaa kohdanneiden suojelemiseksi ja auttamiseksi on vielä riittämätöntä. Mielestäni pienet askeleet väkivaltaa vastaan eivät ole riittäviä. Meidän tulisi päättäväisesti toimia väkivallan lopettamiseksi ja jokaisen uhrin suojelemiseksi. Kysymys ei ole osaamattomuudesta tai rahan puutteesta vaan siitä, että poliittinen agenda ei näe asiaa riittävän tärkeänä.

Sama näkyy meidän turvapaikkapolitiikkamme kohdalla. Viime päivät ja viikot olemme huolestuneina seuranneet, miten perheet, äidit ja pienet vauvatkin halutaan pakkopalauttaa Afghanistanin erittäin vaarallisiin ja vaikeisiin olosuhteisiin. Suomen turvapaikanmyöntämiskriteerit ovat erittäin tiukat, ja on aiheellista kysyä, kiinnitetäänkö naisten asemaan ja lasten edun arviointiin riittävästi huomiota oleskelulupa-arvioinneissa.

Jos vertaa muihin pohjoismaihin, meidän käytäntömme on erittäin tiukka. Vuonna 2016 Suomessa myönnettiin vain 27,4 prosenttia myönteisiä lupia verrattuna Ruotsin 60 ja Tanskan 72 prosenttiin. Suomalaisten päättäjien selitys, jonka mukaan seuraamme samoja sääntöjä eri maissa, ei siis ainakaan käytännössä anna samaa tulosta, jos katsoo asiaa suojelua hakevien naisten ja lasten kannalta.

Kohta on taas uudet vaalit. Presidentinvaalit onnistuvat paremmin kuin mitkään muut herättämään kansalaisten mielenkiinnon poliitikkaan ja yhteiskuntaan. Onneksi meillä tällä kertaa on yksi ehdokas enemmän kuin viime kerralla, jolloin itse sain kunnian olla presidenttiehdokkaana.

Meillä on oikeus nyt odottaa myös miesehdokkailta näyttöä osaamisesta tasa-arvopolitiikasta ja naisten oikeuksista, sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Yltynyt vihapuhe naisia kohtaan on osoittanut, että myös miespoliitikkojen on aika jakaa vastuu tasa-arvon toteutumisesta maassamme. Joidenkin äänekkäiden niin kutsuttujen miesjärjestöjen taistelu tasa-arvoa vastaan ei ole enemmistön maailmankuvan mukainen mutta uhkaa monopolisoida miesten äänen, kun keskustellaan tasa-arvopolitiikasta. Nyt presidenttiehdokkailla on mahdollisuus tunnustautua feministeiksi, naisasiamiehiksi ja -naisiksi ja yhdessä meidän kanssamme taistella nopeamman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskehityksen puolesta.

Eva Biaudet

Puheenjohtaja
Naisjärjestöjen Keskusliitto

PERHEVAPAIDEN UUDISTAMISEN JA PALKKATASA-ARVON PUOLESTA

Syyskausi on pyörähtänyt toden teolla käyntiin myös naisjärjestöissä. Olimme kesän aikana järjestämässä tasa-arvoaiheisia tapahtumia SuomiAreenassa, samoin kuin monet jäsenjärjestömme. Marssimme myös yhdenvertaisuuden puolesta Pride-kulkueessa.

Perhevapaajärjestelmää ollaan vihdoin uudistamassa. Me naisjärjestöissä näemme, että naisten osallistuminen tasavertaisesti työelämään edellyttää riittäviä taloudellisia resursseja ja perhevapaajärjestelmän rakennemuutosta. Peräänkuulutamme puolueilta ja työmarkkinajärjestöiltä kunnianhimoa perhevapaauudistuksen läpiviemiseen ja sitä kautta sukupuolten tasa-arvon edistämiseen.

Vaatimus samapalkkaisuudesta on viime viikkoina ollut voimakkaasti esillä, kun Finlayson nosti nerokkaalla kampanjallaan esiin palkkatasa-arvon puuttumisen yhteiskunnassamme.

Me naisjärjestöt olemme kesäkauden kuulemisissa vaatineet Suomelta aktiivisempaa roolia ihmiskaupan vastaisessa työssä, vaikuttaneet tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien parantamiseksi ja naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi (mm. ulkoministeriön vetämät UPR-, CEDAW- ja NAPE-prosessit). On mielestämme tärkeää, että naisjärjestöjen tekemä pitkäaikainen ja asiantunteva työn em. teemoissa noteerataan sille kuuluvalla tavalla.

Naisjärjestöjen Keskusliitto toivottaa lämpimästi tervetulleeksi uuden jäsenjärjestön, Monaliiku ry:n! Monaliiku edistää monikansallisten naisten hyvinvointi- ja liikuntatoimintaa. Järjestö edistää ja tukee ruohonjuuritasolla monikansallisten naisten harrastustoimintaa. Monaliiku ry:n toiminnan tavoitteena on parantaa jäsenten kokonaisvaltaista terveyttä ja niin fyysistä kuin henkistäkin hyvinvointia liikunnan avulla. Järjestössä uskotaan, että jokaisella on oikeus harrastaa liikuntaa ihonväristä, kulttuurista, uskonnosta tai kansallisuudesta huolimatta.

Viel√§ on hyvin aikaa asettua ehdolle Naisj√§rjest√∂jen Keskusliiton hallitukseen! NJKL:n s√§√§nt√∂m√§√§r√§inen vuosikokous j√§rjestet√§√§n 20.11. tiedekeskus Heurekassa. Kokous on vaalikokous, jossa valitaan nelj√§ hallituksen j√§sent√§ erovuoroisten tilalle toimikaudelle 2018‚Äď2020. Kutsu asettaa ehdokkaita Naisj√§rjest√∂jen Keskusliiton hallitukseen on l√§hetetty j√§senj√§rjest√∂jen edustajille s√§hk√∂postitse 9.6.2017. Ehdokaslomake liitteineen l√∂ytyy my√∂s Naisj√§rjest√∂jen Keskusliiton nettisivulta. Ehdokaslomake tulee palauttaa t√§ytettyn√§ ja virallisten nimenkirjoittajien allekirjoittamana pyydettyine liitteineen keskusliiton toimistoon 16.10.2017 klo 16.00 menness√§ joko skannattuna toimisto (at) naisjarjestot.fi tai kirjepostilla osoitteeseen Fredrikinkatu 39 C 22 00120 Helsinki.

Huomaathan my√∂s, ett√§ ehdit viel√§ mukaan tekem√§√§n tasa-arvotekoja! Saimme suuren joukon uusia tekoja kes√§n aikana. My√∂s Yle julkisti tekojensa kunnianhimoisen sis√§ll√∂n: ‚ÄúNaisissa ja tyt√∂iss√§ on koko urheiluliikkeen suurin kasvun mahdollisuus. Urheilu liikuttaa valtavaa m√§√§r√§√§ naisia ja tytt√∂j√§ my√∂s Suomessa. Me otamme naisten huippu-urheilun vakavasti ja haluamme olla urheilusta kiinnostuneiden naisten ykk√∂smedia nyt ja tulevaisuudessa.‚ÄĚ Tasa-arvotekoja on jo yhteens√§ reilusti yli 200. Tule mukaan juhlimaan 100 tasa-arvotekoa 10.11.2017 Helsingin yliopiston juhlasaliin ja tuo joukot mukanasi!

Laitathan kalenteriisi myös Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokouksen ja keskustelutilaisuuden 20.11.2017 Tiedekeskus Heurekassa.

Hyvää alkavaa syksyä toivottaen,

Terhi Heinilä, pääsihteeri


( 736 views )   |  permalink   |  

29.8.2017 
tiistai, elokuu 29, 2017, 08:17


Puheenjohtajan terveiset
Arvoisa kokoomusnainen,
Kokoomusnaisten syksy on täynnä mielenkiintoista aktiivista toimintaa.

Kokoomusnaiset kannustaa naisia johtotehtäviin ja etenemään työurallaan. Teemme työtä rohkaistaksemme ja auttaaksemme naisia työelämän huipulle sekä nostamme esiin naisjohtajia. Tähän liittyen järjestämme 30.9. johtajuusseminaarin. Päivän aikana kuulemme huippunaisilta erilaisia näkökulmia siihen, miten omaa osaamistaan kannattaa kehittää ja miten rakentaa nousujohteista työuraa sekä millaisia ominaisuuksia johtajalta vaaditaan. Lämpimästi tervetuloa mukaan inspiroitumaan!

Kokoomusnaisten toiminta on nyt vetovoimaista. Olemme kääntäneet jäsenlukumme vahvaan kasvuun, ja olemme nostaneet asiasisällöt ja asiantuntemuksen etusijalle Kokoomuksen Naisten Liiton toiminnassa.

Perheet ja työelämä -asiakirja on konkreettinen esimerkki siitä, miten olemme toteuttaneet tavoitetta asiasisältöjen vahvistamisesta. Perheet ja työelämä -asiakirjatyömme hyväksyttiin alkuvuodesta sellaisenaan puoluehallituksessa Kokoomuksen kannoiksi. Osa tavoitteistamme on jo edennyt maan hallituksen päätöksiksi ja työ jatkuu.

Syksyn aikana ohjelmatyömme saa jatkoa liiton uuden tavoiteohjelman muodossa. Tavoiteohjelmassa määritellään Kokoomusnaisten poliittiset tavoitteet tuleville vuosille. On tärkeää, että jokaisella jäsenellä on mahdollisuus jälleen saada äänensä kuuluviin ja vaikuttaa Kokoomusnaisten tavoitteisiin. Ympäri Suomen järjestetään keskustelukiertue tavoiteohjelman sisällöstä. Oma piirisi tiedottaa alueesi tapahtumasta. Uusi tavoiteohjelma hyväksytään marraskuun edustajakokouksessa.

Maan hallitus kokoontuu tällä viikolla sopimaan valtion ensi vuoden budjettiesityksestä sekä uusista toimista talouskasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi.

Kokoomusnaiset vaatii hallitukselta budjettiriihessä päätöstä perhevapaiden uudistamisesta. Toiseksi Kokoomusnaiset on sitä mieltä, että Kokoomuksen pitää ottaa paikkansa koulutuksen, sivistyksen ja osaamisen puolustajana. Tuemme voimakkaasti sitä, että koulutus ja osaaminen on kärjessä, jos lisäeuroja budjettiriihessä liikenee. Kolmanneksi painotamme sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden kokonaisuutta.

Turvallisuuden vahvistamiseksi uusia toimia tarvitaan edelleen. Syksyllä eduskunta saa käsiteltäväkseen tiedustelulait, jotka antavat turvallisuudesta vastaaville viranomaisille valtuudet valvoa tietoverkoissa tapahtuvaa viestintää esimerkiksi mahdollisten terrori-iskujen torjumiseksi. Lisäksi radikalisoitumiseen taipuvaisten ja vaarallisten turvapaikanhakijoiden tunnistamista ja säilöönottoa on kehitettävä ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden poistamista maasta on tehostettava. Myös turvapaikkatutkintaa on nopeutettava ja kotoutumisen onnistuminen varmistettava.

Meille kokoomusnaisille hallituksen budjettiriihessä on kyse tärkeästä paikasta. Esiin nostamamme perhevapaauudistus on kesän aikana saanut yhä laajempaa kannatusta. Viimein myös hallituskumppanimme keskusta ja sininen tulevaisuus ovat väläytelleet vihreää valoa perhevapaiden remontille. Lue lisää perhevapaauudistuksesta ja Kokoomuksen perhevapaamallista blogistani.

Perhevapaauudistuksen lisäksi myös monet muut tärkeät tavoitteemme ovat edenneet. Varhaiskasvatusmaksuja alennettiin ja turvakodit saivat lisärahoitusta jo hallituksen puolivälitarkastelussa keväällä. Keväällä astui myös voimaan työnantajalle vanhemmuudesta koituvien kustannusten tasaus, joka paransi naisten asemaa työmarkkinoilla.

Toteutuneet tavoitteemme ja noteeratut aloitteemme kertovat Kokoomusnaisten vaikuttavuuden vahvistumisesta. Tämä yhdessä jäsenmäärän vahvan kasvun kanssa tarkoittaa positiivista nostetta Kokoomuksen Naisten Liitolle. Tästä meidän on hyvä jatkaa kohti tapahtumarikasta syksyä! Tarjolla on jälleen monia osallistumisen paikkoja ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Tavataan syksyn tapahtumissa!

Sofia Vikman

***
Seminaarikuva 28.8.
Naiset huipulle: Kokoomusnaisten johtajuusseminaari la 30.9.
Kokoomusnaiset kannustaa naisia johtotehtäviin ja etenemään työurallaan. Teemme työtä rohkaistaksemme ja auttaaksemme naisia oman alansa huipulle sekä nostamme esiin naisjohtajia.

Miten omaa osaamistaan kannattaa kehittää? Miten rakentaa nousujohteista työuraa? Millaisia ominaisuuksia johtajalta vaaditaan? Johtajuusseminaarissa huippunaiset tuovat erilaisia näkökulmia näihin ja moniin muihin kysymyksiin. Samalla he kertovat oman tarinansa siitä, mitä työelämässä menestyminen on
edellyttänyt.

Seminaari järjestetään lauantaina 30.9.2017 klo 11:30-15 Helsingin Yrittäjänaisten salissa (Uudenmaankatu 23).

Ohjelma:
11:30 Saapuminen, kahvitarjoilu
12:00 Avaussanat: Sofia Vikman, Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja
12:15 Piia-Noora Kauppi, Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja
12:50 Lotta Backlund, tuottaja, pormestarin erityisavustaja
13:30 Marianne Vikkula, kasvuyritystapahtuma Slushin toimitusjohtaja
14:10 Anna Perho, yrittäjä, valmentaja
14:45 Loppukeskustelu
15:00 Seminaarin päätös

Lämpimästi tervetuloa!

Tapahtuma Facebookissa
***
Ilmoittaudu marraskuun edustajakokoukseen
Kokoomusnaisten sääntömääräisen edustajakokouksen ilmoittautuminen on nyt avattu. Kokous järjestetään Oulussa 18.-19.11.2017 klo 12.00 alkaen. Kokouspaikkanamme toimii Sokos Hotel Arina (Pakkahuoneenkatu 16).

Kokouksessa käsitellään liiton sääntömääräiset asiat. Ilmoittaudu osallistujaksi kokoukseen keskiviikkoon 18.10.2017 mennessä täyttämällä ilmoittautumislomake liiton nettisivuilla. Lomakkeeseen pääset tästä:

Ilmoittaudu tästä
***
ohjelma leikattu jasenviesti
Tavoiteohjelmakiertue jalkautuu piireihin
Marraskuun edustajakokouksessa hyväksytään Kokoomusnaisten tavoiteohjelma vuosille 2018-2019. Tavoiteohjelma on Kokoomusnaisten keskeinen asiakirja, jossa määrittelemme tavoitteemme tulevien vuosien vaikuttamistyölle.

Haluamme osallistaa jäsenistöämme laajasti asiakirjan valmisteluun, ja järjestämmekin piireihin jalkautuvan tavoiteohjelmakiertueen syksyn aikana. Lisätietoa oman alueesi tilaisuudesta saat piirisi järjestösihteeriltä.
( 1049 views )   |  permalink   |  

14.8.2017 
maanantai, elokuu 14, 2017, 06:18
14.8.2017
Koulut alavat
Nuoret muuttavat
Kunnallispolitiikka käynnistyy Kaupunginhallituksen kokouksella
Leo tuo vipinää
Aurinkoa
Ilo sinunkin päivääsi


( 1073 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Seuraava> >>