31.10.2010 
sunnuntai, lokakuu 31, 2010, 11:25
Terveiset uimareissulta Naarijärveltä. Viikon rentoutustuokio on tehnyt tehtävänsä. Ihana olo.

Iltapäivällä viimeistelen kaupunginhallituksen asialistan tietoja huomiseksi ja illansuussa lähden ystäväni Joulukaupan avajaisiin.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkaa huomenna. Olen ehdolla numerolla 157. Haluan avointa keskustelua. Minun seurakuntani on salliva yhteisö. Se ottaa vastaan jokaisen katsomatta ominaisuuksiin. Armoa tarvitaan kilpailuhenkisessä yhteiskunnassamme. Välittämiselle on tilaus. Rakkautta osoittamalla, syrjimistä ja väheksymistä välttäen. Menestymisen pakkoa ei ole.
Perheiden problematiikka on lisääntynyt. Vanhemmuutta pitää vahvistaa. Aika on perheille tärkeää. Kriisit elämän suhdanneaallokossa vaativat aina veronsa. Elämä ei jatku ikuisesti. Sairaanhoitajana on läpikäynyt elämänkaaren kaikki vaiheet työssään ja henkilökohtaisessa elämässään. Elän arjessa ja näen elämän haavoittuvuuden. Elämänkokemuksella, herkällä korvalla on tilausta. Pitää reagoida ja tunnistaa oikeat asiat. Ilmoittaudun tehtävään.

Elämän tärkeä vaiheet sitoutuvat syntymään, avioitumiseen ja kuolemaan. Seurakunta elää ihmisen elämänkaaren vaiheet mukana. Seurakuntayhteisö on läsnä kun me sitä tarvitsemme kaikkina muinakin aikoina. Ihanneajatus isosta perheestä jossa on moninaisuudelle sijaa.

Evankelisluterilaiseen seurakuntaan kuulun. En herätysliikkeisiin. Usko on osa minua se antaa voimaa arjen runnellessa.

Nuoria on kuunneltava. Perheissä, kouluissa, harrastusyhteisöissä. Arki on kovaa ja kaikki eivät ole kauniita ja suosittuja. Elämässä voi menettää otteen pienistäkin syistä. Avoimet ovet seurakuntayhteisöön, vetovoimaisessa muodossa. Kuuntelemalla selviää mitä tarvitaan, ajat muuttuvat ja tilanteet ovat erilaisia kuin meidän lapsuudessame. KILPAILU kaikesta ja kaikessa on pahinta elämän alussa. Jatkuva pisteytys paremmuusjärjestykseen syö ihmisiä. Pitää voida kelvata sellaisena kun on.

Sisältö on olennainen, kirkon linjauksiin vaikuttaminen, sillä vaikutetaan yhteyden saamiseen ihmisiin. Kirkosta eroaminen on uhka yhteisölle. Kirkon pitää löytää ihmisten mielenkiinto. Jos se ei anna mitään, tilastot puhuvat puolestaan. Taloudenhoito ja muu kirkollinen päätöksenteko hoituu. Se ei ole suurin seurakunnan murhe tällä hetkellä.

Kyllä ajatuksien ja tekojen on kohdattava. Jos ei tunne sisältöä, ei tiedä mistä puhutaan. Kasteessa, avioliitossa ja omien vanhempien hautaan saattamisessa on elämän suurimpia vaiheita elettäväksi ja koettavaksi. Elämän suunta rakentuu koetuista vaiheista. Arvot ohjaavat.

Uskoni on syvä hengellinen kokemus, se perustuu tositapahtuiin,joita on mukaeltu vuosisatojen aikana. Tilanteet ovat muuttuneet totaalisesti ajoilta jolloin raamattu on kirjoitettu.

Tärkeintä on että ihminen on onnellinen parisuhteessa. En halua tuomita ketään. Kasteessa otetaan seurakunnan jäseneksi, rippikoulua edellytetään ennen naimisiinmenoa. Ei samaa sukupuolta olevien siunaaminen ole minusta mahdoton ajatus. Menemme eteenpäin ja elämme uudistuvassa yhteiskunnassa. Kaikilla ihmisillä on arvonsa. Tärkeintä on että ei loukata ihmisiä vaan kunnioitetaan toisen erilaisuutta.
Reiluus ja eettisyys ovat tätä päivää, haluan ottaa ne huomioon päätöjsenteossani.


Tuhlaileva kerskakulutus on hyvä saada hallintaa. Ihmisten oma vastuuntunto saatava toimivaksi. Ei eletä yli varojen. Ilmasto- ja ympäristöasioissa pitää ajatella kokonaisuutta. Toiset eivät saa ahnehtia toisten osaa omia etujaan ajaen. Ahneus on mielestäni pahuutta. Pitää käyttää luonnonvaroja harkiten.
Lapset ja nuoret tarvitaan tsemppausta. Sielunhoitoa kannatan myös. Sitä tulisi suorastaan lisätä vakavasti sairaiden ihmisten kohdalla siten että soittamalla saisi keskusteluapua akuuttiin tilanteesen.

Seurakunta kokonaisuutta on hoidettava kuin perhettä, TASAPUOLISESTI ja oikeudenmukaisesti.

Sähköinen viestintä ja verkkosivut ovat tulevaisuutta. Mutta muuta tiedotetta tarvitaan myös, ilmoitustaulua / lehteä joka ilmestyy harvoin, mutta on tarkoin suunniteltu.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys 1.-5.11.
Ennakkoäänestyspaikkoja on runsaasti joka puolella seurakuntaa. Varsinaiset vaalipäivät ovat 14. ja 15. marraskuuta.


( 1144 views )   |  permalink   |  

30.10.2010 
lauantai, lokakuu 30, 2010, 05:45
Valtioneuvosto hyväksyi selonteon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/view/1538019#fi
Valtioneuvosto hyväksyi selonteon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta torstaina 21.10.2010. Selonteko annetaan nyt eduskunnan käsiteltäväksi. Tasa-arvoselonteko tehdään nyt Suomessa ensimmäistä kertaa kautta aikojen. Selonteon tarkoituksena on arvioida hallituksen tasa-arvopolitiikkaa ja tasa-arvopoliittisia toimia viimeisen runsaan kymmenen vuoden aikana. Keskeistä selonteossa ovat tasa-arvopolitiikan tulevaisuuden linjaukset vuoteen 2020 asti.
Selonteossa käsitellään laaja-alaisesti tasa-arvopolitiikan eri alueita kuten päätöksentekoa, koulutusta ja tutkimusta, työelämää ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista, miehiin ja tasa-arvoon sekä naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan liittyviä kysymyksiä. Lisäksi selonteossa tarkastellaan tasa-arvolainsäädäntöä ja tasa-arvopolitiikan keinoja sekä Suomen toimintaa kansainvälisessä tasa-arvopolitiikassa.

Toista ihmistä kunnioittavalla johtajalla on kaikki edellytykset saavuttaa työntekijöiden luottamus.

Luottamusta herättävä johtaja luo turvallisuutta ja saavuttaa henkilökunnan arvostuksen. Rohkenen väittää, että sellaisessa organisaatiossa, jossa edellä kuvatut asiat ovat kunnossa, johtajuus toimii ja henkilöstö voi hyvin. Hyvinvoiva henkilöstö on organisaation keskeisin voimavara ja tuloksen tuottaja. Näinä aikoina, kun mietitään talouden kautta tulevaisuuden linjauksia, unohdetaan tuloksentekijät. Turvallisuuden tunnetta ei saa tuhota. Pitää huomioida säästöjen vaikutukset. Miten henkilösö voimavarana kokee tilanteen. Henkilöstö ei ole syyllinen talouden tilaan. Syyt tulevat globaalista taloustilanteesta, Nokian tilanteesta, tehdyistä linjauksista jo aikojen saatossa. Jos ja kun säästöjen takia tehdään toiminnallisia muutoksia, tulee se tehdä tarkoin suunnitellusti ja toimintoja rajaten. Vastuu on silloin toiminnasta työnantajalla. Kaupungin on tunnettava silloin suuret vastuunsa. Syyllistäminen on kaikkea muuta kuin järkevää. Spekulointi on turhaa, mutta ajatukset on oltava terävät ja tarkat miten silloin toimitaan ketään haavoittamatta.
Tuntuu, kuin ei mietittäisi nokkaa pidemmälle. Ryhmien johtajat neuvottelevat. Rakentavaan tuotokseen ei päästä. Mitä on yhteistyö, kysyn minä. Onko vastakkainasettelu kuntalaisen etu? Valtio on veloissaan. Kunnat velkaantuvat.
( 1144 views )   |  permalink   |  

29.10.2010 
perjantai, lokakuu 29, 2010, 10:28
Kohti kestävämpää taloutta

Valtion ja kuntien talousnäkymät ovat hieman parantuneet viime kevään arvioista. Vaikka kuntien talousnäkymät ovat hieman paremmat, kuin viime keväänä arvioitiin, on kuntien perusongelma ennallaan: menot kasvavat nopeammin kuin tulot. Kuntatalouden arvioitua parempi kehitys johtuu ennakoitua vähemmän heikenneestä työttömyydestä, kuntien omista toimenpiteistä sekä valtion viime vuonna tekemistä merkittävistä kuntatalouden tervehdyttämisratkaisuista. Kaikkien kuntien yhteenlaskettu tuloslaskelma näyttää jäävän tänä vuonna jopa hieman plussalle. Keskinäiset erot kuntien taloustilanteessa ovat suuria.

http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?p ... 355;165937

Kun henkilöstö jaksaa, se vähemmän maksaa
http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?p ... 355;165933

Kunnan strategiset valtit johto ja henkilöstö
http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?p ... 421;165874
( 1168 views )   |  permalink   |  

28.10.2010 
torstai, lokakuu 28, 2010, 19:56
Tasa-arvon pilottihankkeen tapaaminen. Mukana Turun, Vantaan, Espoon ja Salon osallistujat. Paljon työtä edessä. Kuka sihteerinä sitten toimiikin. Paluu työelämään on tällä pj:llä edessä.

Illala Perniöntien Aluetoiikunnan paneeli, jossa esitettiin suht mukavia kysymyksiä, paitsi yksi. Haluankin avata asian, mistä siinä oikeastaan olikaan kysymys?


Naisin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma.
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1522973
( 1134 views )   |  permalink   |  

27.10.2010 
keskiviikko, lokakuu 27, 2010, 06:53
Tasa-arvon edistäminen kunnissa, Suomen Kuntaliitto, Erityisasiantuntija Sinikka Mikola
tutustu linkistä
https://atlanta.scenegroup.fi:2096/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=8969&_part=8&_frame=1
Salo on mukana ja huomenna on ensimmäinen pilotointitapaaminen.
Tasa-arvon peruskirja –projekti
• Eurooppalainen paikallis- ja aluehallinnon tasa-arvon
peruskirja kuntien toiminnallisen tasa-arvon
systemaattisen edistämisen välineenä
• Kuntaliiton ja NYTKIS ry:n ESR-projekti
• Toteutus yhteistyössä 3 – 4 pilottikunnan ja peruskirjan
hyväksyneiden kuntien ja kahden maakunnan liiton
kesken
• Sekä luottamushenkilöille että viran- ja toimenhaltijoille
• Toteutusaika: elokuu 2010 – joulukuu 2012
• Projektin päärahoitus sosiaali- ja terveysministeriön
Euroopan sosiaalirahaston valtakunnallisesta ohjelmasta.

Kiusaamisesta puhutaan nyt

Työpaikoilla kiusaamiskeinoja on enemmän kuin kouluilla. Aikuiset osaavat käyttää työpaikoillaan erilaisia kiusaamiskeinoja monipuolisemmin kuin lapset koulun pihalla. Johtava asiantuntija Maarit Vartia-Väänänen toteaa Salon Seudun Sanomien artikkelissa tänään. Hän on puhunut työpaikkakiusaamisesta Helsingissä tiistaina Työterveyspäivillä. Kiusaamisesta on kyse, kun loukkaava, kielteinen tai alistava kohtelu on toistuvaa tai pitkään jatkuvaa. Se voi olla työnteon vaikeuttamista, työtoverin eristämistä, häirintää, pilkkaamista tai huutamista. Tilanne on lain mukaan selvitettävä aina kun työntekijä kokee kiusaamista toistuvasti. Selvittelyn sopivana aikana on pidtty kahta viikkoa.
Väitöskirjassaan hän on käsitellyt aihetta 2003. Ohessa.
http://notes.helsinki.fi/halvi/tiedotus ... enDocument

Tasa-arvon pilottihankkeessa tullaan käsittelemään Salon kaupungissa kaikkinaista syrjimistä ja kiusaamista yhtenä keskeisenä osa-alueena. Työ on alkutaipaleella, mutta etenee.

Lasten vaikutus palkkaan. Jenni Kellokumpu nimi osui silmiini ja lähdin tsekkaamaan asiaa josta hän kirjoittaa. Linkki on vuodelta 2006 mutta edelleen ajankohtainen. Yhteiskunnassamme ei suuria muutoksi ole tapahtunut aikamarginaalin sisällä.
http://www.labour.fi/tutkimusjulkaisut/ ... mus103.pdf
( 1192 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | Seuraava> >>