30.11.2010 
tiistai, marraskuu 30, 2010, 06:21
Kuntatalolle Helsinkiin menoa valmistelen Tasa-arvon pilotit tapaavat.
Illalla Leipyöliin pikkujouluihin Salon Kokoomusnaisten kanssa.

Tärkeät asiat voi tehdä vain kerran:
Kerran synnyn, kerran kuolen
ja vain yhden kerran elän tämän hetken.

-Heli Karjalainen

( 1062 views )   |  permalink   |  

29.11.2010 
maanantai, marraskuu 29, 2010, 05:20
Varaa itsellesi se ylellisyys,
että teet aina itse sen,
minkä vain sinä voit yksin tehdä.


Petivaatteiden tuuletusta ja iltapäivästä iltakoulua-illalla kaupunginhallitus. Jätemaksut ja vaalirahat sekä vammaisten asiat puhututtavat.
Kireä pakkanen -20, takka ja puuhellaa poltellen. Kisut tykkää nukkua ja kerätä energiaa lämpimässä.

Paras-hanke viedään lailla loppuun
Hallitus vie puitelailla loppuun Paras-hankkeen tavoitteena olleen 20.000 asukkaan väestöpohjan terveys- ja sosiaalipalveluiden järjestämiselle. Hallitus voi viime kädessä määrätä kunnat yhteistyöhön. – Suunnitelmat yhteistyön järjestämisestä on oltava valmiina ensi elokuussa ja toteuttamisen takaraja on vuoden 2013 alussa kommentoi kuntaministeri Tapani Tölli.
http://www.kunta.tv/web/guest/video?fileId=39662Koko sosiaalitoimi yhteistoiminta-alueille
Paras-hankkeen loppusuora siirtää koko sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueille. Tähän saakka kunnat ovat voineet itse päättää, mitä sosiaalihuollon palveluja yhteistoiminta-alueille viedään. – Aika monet ovat jo toteuttaneet tämän, sanoo peruspalveluministeri Paula Risikko, mutta paikoin on syntynyt pirstoutumista ja sekavuutta. Hän korostaa, että useat asiakasryhmät tarvitsevat sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon palveluja.
http://www.kunta.tv/web/guest/video?fileId=39672

Elokuun tilannetta Salon Sotesta, tilojen ja toimintojen järjestämissuunnitelmaa. http://salo.tjhosting.com/kokous/2010592-6-17892.PDF


( 1085 views )   |  permalink   |  

28.11.2010 
sunnuntai, marraskuu 28, 2010, 10:38
Päivä alkoi rippikoululaisten perhekirkolla. Seurakuntatalolla kahvittelimme isolla joukolla. Tiina ja Jukka Pukkila pelastuivat omakotitalonsa palosta täpärästi. Saunasta ulos pyyhkeen kanssa. Torstaina vietämme kirkkoiltaa laulaen heidän kanssan. Kaikki mukaan laulamaan.
Hilkkan syntymäpäivät tänään!
( 1041 views )   |  permalink   |  

27.11.2010 
perjantai, marraskuu 26, 2010, 10:05
http://www.tehy.fi/@Bin/19125640/tehy_h ... 0_low2.pdf
Linkistä voit lukea Tehyn näkemyksiä hallituskaudelle 2011-2015 "Hyvän hoidon edellytykset turvattava"

Laitilassa Varsinais-Suomen Piirikokouksessa. Jatkan piirivaltuustossa.
Laitilan komeassa kaupungintalossa kuulimme Varsinais-Suomen istuvien kansanedustajien paneelikeskustelua. Talous ja toiminta puhututtivat. Kirpeä pakkanen paukkui ulkona.

Illalla vietimme ystävämme Sirpan 40-vuotis synttäreitä Vaskiolla. Olipa kivat juhlat! Herkkuja ja iloista toimintaa. Kiitos !
( 1128 views )   |  permalink   |  

26.11.2010 
perjantai, marraskuu 26, 2010, 05:51
Autoni huolto ja jouluostosten aloittaminen sopivat hyvin yhteen. Eilen katselin ja kuuntelin lukioiden oppilaita. Yrittäjinä ja markkinoijina. Yrittäjyysnäkökulman nostattaminen on viisasta. Tulevaisuutta on tärkeää peilata eri näkökulmista ja luovin ajatuksin. Loistavaa porukkaa, ideoijia ja tulevaisuuden rakentajia. Tulipa joulukinkkukin samalla tilattu. Yksi asia taas eteenpäin. Uskoa ja toivoa ON.


KOKOOMUKSEN NAISTENLIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2011


1. Yleistä
Kokoomuksen Naisten Liitto ry on porvarillisesti ajattelevien naisten yhteisö, jonka tehtävänä on aktivoida naisia mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan. Liiton tavoitteena on edistää jokaisen ihmisen hyvinvointia ja turvallisuutta. Toiminnan painopiste on kehittää naisten mahdollisuuksia päättää yhteisistä asioista. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on yksi Liiton päätavoitteista. Kokoomuksen Naisten Liiton toiminta nojaa kolmeen peruspilariin: Poliittiseen vaikuttamiseen Kokoomuksessa ja yhteiskunnassa, tasa-arvon edistämiseen sekä naisten henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin lisäämiseen.

2. Toimintaympäristö vuonna 2010
"Kokoomuksen Naisten Liitto tarjoaa toimintaympäristön, jossa liiton aktiivisilla jäsenillä on mahdollisuus tehdä politiikkaa ja edetä luottamushenkilöorganisaatiossa. Kokoomusnaisten poliittinen toimintaympäristö puolestaan muodostuu ympäröivästä yhteiskunnasta, jossa tapahtuvat muutokset kokoomusnaiset tiedostavat.

Järjestöllisen toimintaympäristön kokoomusnaisille muodostavat Kansallinen Kokoomus, puolueen muut jäsen- ja läheisjärjestöt sekä muut suomalaiset ja eurooppalaiset naisjärjestöt. Kokoomusnaiset osallistuvat vuonna 2011 aktiivisesti Kokoomuksen järjestöllisiin linjauksiin. Liitto toteuttaa tarkoitustaan muun muassa tuomalla omia tavoitteitaan ja näkökantojaan puolueen sisäiseen poliittiseen keskusteluun sekä asettamalla naisehdokkaita puolueen eri tehtäviin. Liiton toimintastrategian jalkautusta jatketaan ja seurataan sen toteutumista. Liitto osallistuu aktiivisesti puolueen rinnalla tehtävään eduskuntavaalityöhön toteuttaen samalla omaa naiskampanjaansa. Syksyllä järjestetään edustajakokous Seinäjoella, jolloin päätetään liiton poliittisista tavoitteista ja valitaan liiton poliittinen johto.

Kokoomusnaiset toimii Nytkisissä puheenjohtaja, joka näkyy myös piiriessä alueellisten Nytkis-ryhmien vetovastuuna.

Liiton teema toimintavuonna

Kokoomuksen Naisten Liiton toimintavuoden teemana on Työelämässä tasa-arvoa. Teema nostaa esiin työn ja perheen yhteensovittamisen kysymyksiä, työelämän segregaatiota, palkkaeroja ja työelämän tasa-arvoa. Toimintavuoden aikana toimitaan konkreettisesti poliittisen vaikuttamisen kautta paikalliselta valtakunnalliselle tasolle tasa-arvon edistämiseksi.


3. Vaalit
Huhtikuussa 2011 käydään eduskuntavaalit. Puoluekentän odotukset vaaleista ovat kovat, sillä ensi kertaa historiassa kokoomuksella on mahdollisuus saada suurimman puolueen asema. Kokoomusnaiset on aloittanut vaalityön keväällä 2010 kouluttamalla avaintoimijoita sekä käynnistämällä ehdokashankinnan. Syksyllä 2010 koulutettiin edelleen ehdokkaita, valmisteltiin vaalityötä yhdessä piirien kanssa. Liiton vaalityön keskeiset teemat ovat tasa-arvo, työ ja hyvinvointi. Keväällä 2011 käynnistetään kampanja, joka puhuttelee naisia näiden teemojen ympärillä sekä tuo naisehdokkaita esiin. Lisäksi piirejä tuetaan vaaliavustuksella ja mainosmateriaalilla. Eduskuntavaalien jälkeen on tarpeen suunnata katse tuleviin vaaleihin: 2012 presidentinvaaleihin ja 2012 kuntavaaleihin.

Teema Tavoite Keinot
Eduskuntavaalit Käynnistetään Kokoomusnaisten vaalikampanja osana puolueen vaalityötä. Ohjataan piireille vaaliavustusta. Kampanjanettisivut www.saankopalvella.fi .Ehdokkaiden ja järjestöväen toteuttama tempaus. Mainosmateriaali. Vaaliavustus. Painotetaan jäsenhankintaa kaikessa vaalityössä.

4. Jäsenet ja järjestötyö

"Kokoomuksen Naisten Liitto on mukana rakentamassa kansalaisyhteiskuntaa, jossa edustuksellisella demokratialla on vahva asema. Tähän päästäkseen Liitto toteuttaa kaikissa omissa toimissaan avointa, keskustelevaa, kannustavaa ja ennen kaikkea kansalaisia kuulevaa toimintamallia. Kokoomusnaisten toiminnan lähtökohta on korostaa politiikan teon arvokkuutta ja tärkeyttä. Tämä lähtökohta konkretisoituu poliittisten esitysten tekemisessä: Kokoomusnaiset ovat selvillä yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista ja hyödyntävät tietoa toimintatavoitteissaan ja päätöksenteossaan.

Päästäkseen tavoitteisiinsa kokoomusnaiset tarvitsevat osaavan ja toimivan järjestökoneiston. Liiton järjestötoiminnan tavoitteena on antaa jäsenilleen mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja tätä kautta päästä mukaan vaikuttamaan myös vaalien välillä. Järjestön kivijalan ja tukiselän muodostaa sen jäsenistö. Jäsenistön hyvinvointi ja aktiivisuus on kaiken toiminnan perusta. Jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että jäsenhankinnassa huomioidaan erityisesti myös alle 50-vuotiaat naiset.

Liiton järjestötoiminta pohjautuu maan eri osissa toimiviin aktiivisiin naisiin. Heidän yhteistoimintansa mahdollistaa paikallisyhdistystoiminnan, jonka merkitys on Liiton kannalta elintärkeä: Paikallisyhdistykset muodostavat kokoomusnaisten toiminnan perustason. Paikallisyhdistysten tehtävä on luoda liiton ja piirien toiminnan poliittinen ja järjestöllinen pohja sekä varmistaa toiminnan jatkuvuus. Piirijärjestöjen tehtävänä puolestaan on tukea paikallisyhdistyksiä niin, että kokoomusnaisten toimintaa olisi mahdollisimman kattavasti koko Suomessa. Piirijärjestöt toimivatkin paikallisyhdistysten yhdyssiteenä. Kokoomusnaisten paikallisyhdistykset ja niiden muodostamat piirijärjestöt muodostavat Kokoomuksen Naisten Liiton.

Järjestökoneiston toimivuus on ehdoton edellytys vaalitavoitteisiin pääsemiseksi. Tästä syystä Liitto ja yhdistykset voivat toteuttaa vuosittain jäsentyytyväisyyskyselyn, jonka tulosten pohjalta järjestötoimintaa kehitetään.

Teema Tavoite Keinot
Edustajakokous Järjestetään sääntömääräinen edustajakokous. Järjestetään edustajakokous Seinäjoella, valmistellaan hyväksyttäväksi liiton poliittinen asiakirja ja sääntömuutokset.
Liittokokous Järjestetään sääntömääräinen liittokokous. Järjestetään liittokokous eduskuntavaalien jälkeen Helsingissä.
Kuntien tasa-arvotyö Kunnissa hyväksytään Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja. Aktiiviset jäsenet ja paikallisyhdistykset tekevät kuntalais- ja valtuustoaloitteeita Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan hyväksymisestä omassa kunnassa. Liitto tarjoaa välineet vaikuttamiskampanjan toteuttamiseen.
Teemaseminaarit Herätetään julkista keskustelua eri teemojen ympäriltä ja vaikuetaan poliittisesti teemojen edistämiseen. Järjestetään miniseminaareja aihepiireistä. Kutsutaan paikalle kokoomuslaisia ja muita merkittäviä tahoja. Esitetään vaihtoehto asian parantamiseksi. Yhteensä 3 miniseminaaria. Liittohallitus määrittelee teemat.
Sääntöuudistus Parannetaan liiton sääntöjen yksiselitteisyyttä sekä ajanmukaistetaan se puolueen ja ydistyslain muutosten mukaiseksi. Tehdään edustajakokoukselle sääntöuudistusesitys.
Naisten verkostot Jokaisessa piirissä toimii naisverkosto. Aktivoidaan naisia verkostoitumaan paikkakunnalla, jossa ei vielä ole naisten yhdistystä. Ylläpidetään jo käynnistyneitä verkostoja.
Paikallisyhdistysten tukeminen Aktivoidaan paikallisyhdistykset toimintakuntoon eduskuntavaaleja varten pääasiassa piirien kautta. Kontaktoidaan paikallisyhdistysten kirjeiden ja koulutusten kautta paikallisia toimijoita. Piirejä suositellaan arvioimaan paikallisyhdistystensä tilaa ja tukemaan niitä. Analysoidaan paikallisyhdistysten tila ja päätetään toimenpiteistä vuonna 2010 tehdyn soittokierroksen pohjalta.

Liiton neuvottelupäivät Järjestetään liiton neuvottelupäivä. Järjestetään liittokokouksen yhteydessä aiheena liiton toiminnan kehittäminen, eduskuntavaalien tulosten analysointi ja tulevan vaalit.

Jäsentyytyväisyyskysely. Kerätään tietoa jäsentyytyväisyydestä toiminnan kehittämistä varten. Osallistutaan puolueen jäsentyytyväisyyskyselyyn, jossa KNaL-erityisiä kysymyksiä. Kyselyn tulokset käydään läpi virkailijapäivässä.
Kokoomus-risteily Kokoomusnaisten positiivinen näkyvyys. Aktivoidaan liiton jäseniä osallistumaan puolueristeilylle. Järjestetään KNaL:n jäsenten henkeänostattava tapaaminen risteilyllä.

5. Kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö

"Kansainvälisyys on luonnollinen ulottuvuus poliittista ja järjestöllistä työtä. Ylläpidämme ja luomme suhteita kansainvälisiin sisar- ja kattojärjestöihimme, vaikutamme poliittisesti sekä ammennamme tietoa omaan toimintaamme. Kansainvälisyys on mahdollisuus antaa ja saada. Toiminta on avointa sekä kaikki liiton toimintasektorit läpileikkaavaa. Liitto pitää erityisesti yhteyttä EPP-naisiin sekä IWDU:un. Nytkisin ja Unifemin (nimenmuutoksen myötä UN Women) kautta olemme mukana kansainvälisessä toiminnassa.

Kehitysyhteistyöllä haluamme kantaa kortemme kekoon globaalissa maailmassa sekä oppia ymmärtämään maailman monimuotoisuutta. Naisten asema ja mahdollisuus osallistua poliittiseen toimintaan on liiton kansainvälisen toiminnan keskiössä. Liitto tukee kansainvälistä kummilapsitoimintaa.

Teema Tavoite Keinot
Pohjoismaiset ja Baltian oikeistonaiset Yhteydenpito lähialueyhteistyössä. Osallistutaan baltien järjestämään naistapaamiseen kesän jälkeen. Tuetaan yhteistyön ylläpitämistä pääasiassa sähköpostitse.
Viron sisarjärjestö Ylläpidetään tiivistä suhdetta Viron sisarjärjestöön. Selvitetään mahdollisuus järjestää sisarjärjestötapaaminen syksyllä 2011.
EPP-naiset Verkostoitumisen aktivointi Osallistutaan EPP-naisten kesä-akatemiaan sekä syksyn mahdolliseen kokoukseen. Verkostoidutaan euroopan muiden naisjärjestöjen kanssa tavoitteena EPP-naisten demokraattisuuden vahvistaminen. Tiivistetään nais-MEPpien yhteyttä EPP-naisten järjestöön.
IWDU Yhteyden luominen Osallistutaan mahdolliseen vuosikokoukseen.
EWL Suoritetaan velvollisuusdet Toimitaan European Women's Lobbyn hallituksen varajäsenenä Nytkis-puheenjohtajuuden myötä.
Demon gender-ryhmä Kasvatetaan liiton osaamista kehitysyhteistyön tasa-arvo-osaamisessa. Osallistutaan aktiivisesti gender-ryhmän toimintaan.
Naisten Pankki Kasvatetaan liiton osaamista kehitysyhteistyön tasa-arvo-osaamisessa. Osallistutaan Naisten Pankin tilaisuuksiin.
Kummilapsi Liitolla on oma kummilapsi. Maksetaan kummilapsiavustusta.
YK Osallistutaan CSW-kokoukseen valmistautumiseen yhteistyössä Nytkisin, TANE:n ja Naisjärjestöjen Keskusliiton kanssa. Pyritään osallistumaan CSW-kokoukseen, jonka teemana on koulutus.
Yhteistyö Suomen CEDAW-raportin vaikuttamisessa. Valmistaudutaan Nytkisin ja NJKL:n kanssa tulevan CEDAW-raportin rinnakkaisraportin laatimiseen.
UN Women-yhteistyön tiivistäminen Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia UN Womenin kanssa kanssa.

6. Koulutus

"Kouluttaminen sekä kouluttautuminen lisäävät osaamista ja osallistumista. Osaaminen luo entistä paremmat mahdollisuudet päästä vaikuttamaan ja toteuttamaan tavoitteitaan politiikassa. Liitto tukee yhdistysten ja piirien toimintaa kouluttamalla toimi- ja luottamushenkilöitään. Liiton ja piirien koulutuksiin kutsutaan mukaan kaikki kokoomuksen naisjäsenet kohderyhmästä pois lukien Tulevaisuuskoulutuksen. Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan myös puolueen, piirien ja Kansion järjestämiin koulutuksiin. Koulutuksen lisäksi Liitto uskoo oppimiseen osallistumisen kautta ja haluaa olla mukana motivoimassa jäsenistöään aktiiviseen kansalaisuuteen. Liiton koulutustoimintaa tukee oma koulutussuunnitelma. Liiton koulutukset pyritään järjestämään yhteistyössä Kansion kanssa.

Liiton omaa laadukasta Tulevaisuuskoulutusta kehitetään jatkuvasti koulutuksesta saatuja kokemuksia ja palautteita hyödyntäen. Tulevaisuuskoulutuksen kahdenskymmenesensimmäinen ryhmä aloittaa kouluytuksen. Vakiinnutetaan Tulevaisuuskoulutuksen alumni-toiminta.

Teema Tavoite Keinot
Kirjoittajakoulutus Kokoomuslaisten naisten kirjoittamisosaamista parannetaan. Kokoomusnaiset kirjoittavat rohkeasti mielipiteistään lehtiin ja nettiin. Piirit voivat tilata liitosta kirjoittajakoulutusta. Koulutusta yhdistetään liiton muuhun toimintaan.
Henkilöstön koulutus Kaikki järjestösihteerit ovat käyneet Kansion Aate-Akatemian Järjestösihteereille tarjotaan mahdollisuus osallistua Kansion järjestämälle Aate-Akatemialle.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Puolueen ja liiton tavoitteet ja toiminta jalkautuu piireihin. Järjestetään neljä kertaa vuodessa virkailijapäivät. Samassa yhteydessä toteutetaan puolueen TES:in mukaista tyky-toimintaa.
Tulevaisuuskoulutus Sitoutetaan uusi Tulevaisuuskoulutus-ryhmä koulutukseen. Koulutus on hyvin suunniteltua ja osaavien kouluttajien pitämää. Tiivistetään koulutettavien ja piirien yhteistyötä koulutuksen hyödyntämiseksi.
Tulevaisuuskoulutuksen alumnitoiminta Alumnitoiminta vakiinnutetaan ja ryhmä antaa mahdollisuuden alumnin sisäiselle vuorovaikutukselle. Liitossa kootaan ajantasainen yhteystietolista ja kutsu alumniin on saavuttanut 90% tulevaisuuskoulutuksen käyneistä. Alumnin jäseniin pidetään yhteyttä perinteisin tavoin sekä Facebook-ryhmää käyttäen. Ohjausryhmä antaa ehdotuksen alumnin toiminnan kehittämisestä.

7. Viestintä

"Kokoomuksen Naisten Liitossa viestintä halutaan nähdä prosessina, jossa liiton jäsenet ja luottamus- ja toimihenkilöt vastaanottavat, tuottavat ja jakavat erilaista tietoa keskenään. Kokoomusnaisten viestintään kuuluu myös aktiivinen osallistuminen eri tavoin julkiseen keskusteluun. Liiton viestinnän keskeisin kehittämisen kohde on vuorovaikutteisuuden lisääminen liiton eri osien välillä.

Liiton tiedottamisella puolestaan tarkoitetaan yksisuuntaista, liiton johdon toimesta tapahtuvaa tiedottamista esimerkiksi joukkoviestimille. Liiton tiedotuksen tavoite on kertoa Liiton toiminnasta, hankkeista ja saavutuksista oikeille kohderyhmille, oikealla hetkellä, oikealla tavalla ja oikeaa välinettä käyttäen. Kokoomusnaiset haluavat välittää itsestään kuvan uudistuvana, modernina naisten muodostamana verkostona, jota määrittävät sellaiset adjektiivit kuin avoimuus, aktiivisuus, monipuolisuus ja osaaminen.

Viestin välittämiseen käytetään mahdollisimman monipuolisia ja kulloinkin tarkoituksenmukaisia kanavia kuten paikallista, maakunnallista ja valtakunnallista lehdistöä, liiton julkaisemaa Suomen Nainen -lehteä sekä muita julkaisuja. Sähköisistä tiedotuskanavista Liitto hyödyntää ennen kaikkea paikallisia radioita, unohtamatta kuitenkaan valtakunnallisia radiokanavia tai televisiota. Nopeimmin kasvavana tiedotuskanavana toimivat liiton kotisivut, sähköposti sekä Kokoomuksen extranet -palvelu. Liitossa kuitenkin muistetaan, että sen toiminnan tärkein viestinviejä on Liiton yksittäinen jäsen!

Teema Tavoite Keinot
Suomen Nainen Suomen Nainen on paras poliittinen naisten aikakauslehti. Lehden tunnettavuutta kasvatetaan hallitusti. Lehti ilmestyy 2 kertaa vuodessa. Lehden sisältö teemoitetaan ja se tukee muuta järjestötyötä ja jäsenhankintaa. Lehti noteerataan valtamediassa positiivisesti.
Asiantuntijakirjoitukset Nykypäivälehdessä Kirjoitukset parantavat Kokoomusnaisten tunnettavuutta puolueyhteisön sisällä ja nostetaan puolueyhteisön tietoisuuteen tasa-arvotavoitteita. Neljä kertaa vuodessa tasa-arvoteemoista.
Nettisivut Sivut ovat tarpeelliset käyttäjälle ja houkettelevat palaamaan takaisin. Sivut ovat ajankohtaiset, tieto helposti löydettävissä ja ulkoasu kiinnostava. Sivuilta löytyy ajankohtainen poliittinen ja järjestöllinen tieto, ajantasaiset yhteystiedot ja tunnelmaa. Sivujen sisältöä kehitetään tukemaan paremmin naispoliitikkojen näkyvyyttä. Järjestösihteerit päivittävät alueensa tapahtumat sivujen kalenteriin.
Sosiaalinen media Liitto käyttää tarkoituksenmukaisesti sosiaalista mediaa tavoittaakseen kohderyhmäänsä. Perehdytään sosiaalisen median mahdollisuuksiin, valitaan tarkoituksenmukaiset foorumit ja kehitetään liiton näkyvyyttä niillä. Piirit omaksuvat sosiaalisen median käyttöönsä. Kannustetaan luottamusnaisia näkymään (Facebook/Twitter). Jokainen liiton työntekijä on Facebookissa.
Jäsenkirjeet Jäsenet tietävät mitä Kokoomusnaisissa tapahtuu. Lähetetään 4 kertaa vuodessa jäsenkirje, 3 kertaa sähköisesti ja kerran postitse. Kirjeillä ohjataan jäseniä päivittämään sähköiset yhteystietonsa.
Paikallisyhdistyskirje Aktivoi paikallisyhdistysten toimintaa ja parantaa paikallisen tason ennakointia liiton toimintaan. Lähetetään 2 kertaa vuodessa sähköisesti.

Kannanotot Liitto ottaa kantaa ajankohtaisiin poliittisiin aiheisiin ja tekee rohkeita avauksia yhteiskunnan kehittämiseksi. Liittohallituksen kokouksista annetaan kannanotto. Liiton johto antaa omia kannanottojaan.

Mielipidekirjoitusrinki Kokoomusnaiset näkyvät paikallisesti mielipidekirjoitusten kautta. Kirjoittajakoulutuksen käyneistä ja muista halukkaista kootaan yhteystietolista jäsenrekisteriin. Ryhmälle toimitetaan mielipidekirjoituspohjia käytettäväksi.

Naistoimittajatapaamiset Tiivistetään suhteita poliittisiin naistoimittajiin Liitto järjestää yhteistyössä puolueen kanssa poliittisten naistoimittajien illanvieton. Toimintatapa jalkautetaan myös piireihin.

Markkinointi puolueen sisällä KNaL tunnetaan puolueyhteisössä aktiivisena ja yhteistyöhaluisena järjestönä, jonka työ on vaikuttavaa. Jokaisen peruspiirin kevät- tai syyskokouksessa on esitelty Kokoomusnaisten toimintaa. Piirit, joissa naisten toiminnan esittelyä ei ole toteutettu sopivat esittelystä peruspiirin johdon kanssa. Liitto viestii toiminnanjohtajille ja puoluejohdolle järjestön toiminnasta.

8. Talous

"Liiton talous perustuu pääosin Kokoomus rp:ltä saatavaan naisten toimintaan tarkoitettuun puoluetukeen. Omaa varainhankintaa tehostetaan ja talouden seurantaa tiivistetään. Liitolla on luottamushenkilö taloudenhoitajana, joka tiiviissä yhteistyössä pääsihteerin kanssa vastaa talouden suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista liittohallitukselle.

Vuosittaisista piiriavustuksista päättää liittohallitus. Otetaan käyttöön uusi piiriavustusjärjestelmä vaalien jälkeen. Perinteisen piiriavustuksen rinnalla piireihin ohjataan resurssia myös vaaliavustuksen muodosta, josta päättää liittohallitus.

9. Kehittämishankkeet
Kehittämishankkeet
Jäsenmäärän kasvu Kokoomusnaiset vahvistaa järjestöllistä asemaansa puolueessa. Jäsenhankintakilpailu paikallisyhdistyksiin, piirikohtaiset tavoitteet alkuvuodesta, liittohallitus seuraa kehitystä kokouksissaan.
Sähköpostiosoitteet . 75% jäsenistä on ilmoittanut toimivan sähköpostiosoitteen. Jäseniltä kerätään jäsenkirjeiden ja tapahtumien yhteydessä ajantasaisia sähköpostiosoitteita.

( 1162 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | Seuraava> >>