28.11.2012 
keskiviikko, marraskuu 28, 2012, 20:51
Fakta homma

Klikkaappa linkkiä mikäli tasa-arvo merkitsee sinulle hyviä ja merkittäviä asioita. Mukana salolainen esiintyjä kaupunginkamreeri Seppo Juntin roolissa. Mitä tiedämme kuntamme asukkaiden hyvinvointieroista? Onko naisten ja miesten
hyvinvoinnissa eroja eri ikäryhmissä ja tuloryhmissä, entä kunnan eri alueilla? Seminaarissa
käsitellään hyvinvointieroja kuvaavia välineitä, sähköistä hyvinvointikertomusta ja jäljellä
olevia elinvuosia kuvaavaa PYLL-indeksiä. Miten nämä vaikuttavat strategioihin? Esimerkkejä
kuullaan Salosta, Vantaalta ja Helsingistä. Uuden vuoden alkaessa myös kuntauudistuksen
tilanne päivitetään ajan tasalle.
Tilaisuus on tarkoitettu kuntien toiminnan ja talouden suunnittelusta, kehittämisestä,
tilasto- ja tutkimustiedosta sekä toiminnallisesta tasa-arvosta vastaaville viran- ja
toimenhaltijoille sekä luottamushenkilöille. Myös kuntien yhteistyökumppanit ovat
tervetulleita tilaisuuteen. Kuntien osallistujille tilaisuus on maksuton. Muille 28 euroa.
Fakta homma
– tasa-arvoa tiedolla
Naisten ja miesten hyvinvointi- ja terveyserot
sekä niiden vaikutukset uuden valtuustokauden
kuntastrategioihin
Aika perjantaina 11.1.2013 klo 8.30–15.30
Paikka Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki,
kokoushuone B3.6Ohjelma
Perjantai 11.1.2013
8.30–9.00 Aamukahvi
9.00–9.15 Seminaarin avaus – tasa-arvo osana tiedolla johtamista
Kaija Majoinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Kuntaliitto
9.15–09.45 Kuntauudistuksen tilannekatsaus
Päivi Laajala, ylijohtaja, valtiovarainministeriö, kuntaosasto
09.45–10.00 Valinnan paikka – talouden reunaehdot kuntien
valtuustokauden strategiatyöhön
Reijo Vuorento, kuntatalouden apulaisjohtaja, Kuntaliitto
10.00–10.45 PYLL-indeksi naisten ja miesten terveyserojen ja hyvinvoinnin
mittarina (PYLL = Potential Years of Life Lost)
– tietojen käyttö toiminnan ja talouden suunnittelussa
– esimerkkejä seminaariin osallistuvien kuntien tiedoista
Ilkka Vohlonen, professori, tutkimusjohtaja, Itä-Suomen yliopisto
10.00–11.00 Tauko
11.00–11.45 Sähköinen hyvinvointikertomus strategisen
hyvinvointijohtamisen välineenä
Tarja Myllärinen, johtaja, sosiaali- ja terveysasiat, Kuntaliitto
11.45–12.15 Hyvinvointikertomus, PYLL-indeksin käyttö ja tasa-arvo
Salon kaupungin toiminnan ja talouden ohjauksessa
Seppo Juntti, talousjohtaja, Salon kaupunki
--------------------------------------------------------------------
12.12. Villit ja vapaat loppuseminaarissa- Aluetoimikunnat Arto Koski ja Eero Uusitalo kaupungintalolla. Ilmoittautuminen tilaisuuteen.
--------------------------------------------------------------------
Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen haastattelu kilpailuttamisesta hankinnoissa

http://www.kunta.tv/web/guest?fileId=14 ... 2-11-28_34
( 1130 views )   |  permalink   |  

24.11.2012 
lauantai, marraskuu 24, 2012, 19:02
Väkivaltaa kokeneille perustettava matalan kynnyksen palvelupaikkoja


SUNNUNTAI 25.11. ON YK:N TEEMAPÄIVÄ NAISIIN KOHDISTUVAA VÄKIVALTAA VASTAAN


Naisten Linja Suomessa ry kannustaa kuntia ja kuntayhtymiä perustamaan alueellisia matalan kynnyksen palvelupaikkoja väkivaltaa kokeneille naisille. Vastaavaa mallia suositellaan myös sosiaali- ja terveysminsteriön laatimassa kansallisessa toimintaohjelmassa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.

Aihe on ajankohtainen, koska sunnuntaina 25.11. vietetään YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoa naisiin kohdistuvasta väkivallasta, sen eri muodoista ja yleisyydestä.

"Teemapäivää tarvitaan edelleen myös Suomessa. Viime vuosina palveluita väkivaltaa kokeneille on kehitetty entistä suunnitelmallisemmin. Tämä on hienoa. Kynnys avun hakemiseen on kuitenkin monelle edelleen liian korkea ja lisää työtä tarvitaan", sanoo Naisten Linjan toiminnanjohtaja Pirjo Pehkonen.

Uudet matalan kynnyksen palvelupaikat olisivat päivystyspisteitä, joihin väkivaltaa kokeneet naiset voivat tulla selvittelemään elämäntilannettaan ilman ajanvarausta luotettavien ammattilaisten avustuksella. Yhteyttä pitäisi voida ottaa nimettömästi ja luottamuksellisesti.

"Väkivallan kokeminen läheisessä ihmissuhteessa traumatisoi ja aiheuttaa mm. masennusta, pelkotiloja ja jaksamisvaikeuksia. Samalla heikkenee kyky etsiä apua järjestelmän eri luukuilta. Väkivaltaa kokenut tuntee usein myös syvää häpeää ja arvottomuutta, jolloin mahdollisuus nimettömyyteen voi helpottaa ratkaisevasti avun äärelle hakeutumista", Pirjo Pehkonen sanoo.

Kunnissa on jo nyt paljon erikoistunutta osaamista väkivaltaa kokeneiden auttamiseen. Osaaminen ei kuitenkaan välttämättä tavoita apua tarvitsevia, etenkään niitä, joilla on vaikeuksia ottaa ensimmäinen askel avun hakemisessa.

On myös edelleen tavallista, että väkivaltaa ei sosiaali- ja terveyspalveluissa käsitellä omana erillisenä ilmiönään, vaan asiakkaita autetaan oman organisaation ongelmanmäärittelyjen kautta. Silloin parisuhdeväkivalta määritellään osaksi mielenterveys-, parisuhde-,
lastensuojelu- tai päihdeongelmaa, ja varsinainen väkivaltaan puuttuminen jää sivuosaan. "Tämä ei auta väkivaltaa kokenutta irtautumaan väkivaltaisesta tilanteesta eikä selviytymän väkivallan seurauksista", Pirjo Pehkonen korostaa.


Järjestöjen Valoa, ei väkivaltaa -tapahtuma Helsingin Kampissa, Narinkkatorilla sunnuntaina 25.11. klo 15-17 www.valoaeivakivaltaa.fi


Lisätietoa:
Pirjo Pehkonen, toiminnanjohtaja, Naisten Linja Suomessa ry
pirjo.pehkonen@naistenlinja.fi / 050 413 1470


NAISTEN LINJA SUOMESSA RY (www.naistenlinja.fi) on asiantuntijajärjestö,
joka tekee työtä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Järjestö
tarjoaa puhelin- ja verkkoauttamista sekä vertaistuen ryhmiä väkivaltaa
tai sen uhkaa kokeneille tytöille ja naisille. Palvelut ovat maksuttomia
ja luottamuksellisia ja perustuvat koulutettujen vapaaehtoisten työhön.
Järjestö tekee myös vaikuttamistyötä, julkaisee ja tuottaa tietoa
naisiin kohdistuvasta väkivallasta sekä tukee ja neuvoo eri alojen
ammattilaisia väkivallan uhrien kohtaamisessa.

NAISTEN LINJA on neuvonta- ja tukipalvelu väkivaltaa tai sen uhkaa
kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen. Naisten Linja
kuuntelee, tukee ja antaa tietoa väkivallasta ja siitä selviytymisestä.
Linja päivystää ma-pe klo 16-20 numerossa 0800 02400. Työtä rahoittaa
Raha-automaattiyhdistys.

NAISTEN NETTI (www.naistennetti.fi) vastaa väkivaltaa kokeneiden naisten
ja tyttöjen kysymyksiin sähköisesti.

OMAT RAJANI (www.omatrajani.fi) on 13-18 -vuotiaiden tyttöjen oma
tietopaketti ja keskustelupaikka seurustelusta, omista rajoista ja
väkivallan tunnistamisesta.

( 881 views )   |  permalink   |  

22.11.2012 
torstai, marraskuu 22, 2012, 17:08
Narikan, Perniön nuorisotilan 15-vuotisjuhlat olivat eilen.
Perniöntien Aluetoimikunnan viimeinen kokous vanhalla, tyhjällä kunnantalolla. Alueen uudet ja jatkavat päättäjät olivat evästettävänä ja kuultavana. Tilaisuus paikallaan. Mikä huolettaa ja mikä on se mistä halutaan pitää kiinni. Kokonaisuuden ajattelua.
( 1114 views )   |  permalink   |  

18.11.2012 
sunnuntai, marraskuu 18, 2012, 08:21
"Älä tyydy pieniin aiheisiin. Tartu moukariin, tao omaa aikaasi kuin hehkuvaa rautaa. Älä pelkää suuria aiheita, sillä ihminen kasvaa työnsä mukana. Ole rohkea. Sinulla täytyy olla uskallusta myös epäonnistua. Ennen kaikkea , älä masennu, älä katkeroidu, älä koskaan vihaa ihmistä." Mika Waltarin viisautta.

On erilaisia ammatteja joissa pätee sama. Totuuden arvostus, nöyryys ja rohkeus. Terve nöyryys. Kritiikki kehittää. Pitää osata kuunnella ja antaa tilaa arvostaen. On uskallettava ihmetellä sekä innostua. Rakastan rohkeutta. Epämukavuusalueelta näkee parhaiten.

Tässä päivässä ja hetkessä minua ei miellytä kilpailu, vaan yhteistyön tavoittelu. Maailmassamme ja elintilassamme vaan vaaditaan kilpailua. Talouskasvua haetaan kaikin olemassa olevin keinoin.
( 788 views )   |  permalink   |  

17.11.2012 
lauantai, marraskuu 17, 2012, 18:15

Illan asiapitoinen osuus, valmistautuminen maanantain kaupunginhallituksen kokoukseen, avoimuusperiaatetta noudattaen, tiedoksi ja luettavaksi. samat löytyvät www.salo.fi hallinto ja päätöksenteko, esityslistat kohdalta.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti eletyltä kuukaudelta
http://salo.tjhosting.com/kokous/20121203-21-1.PDF

Organisaatiomuutokset, lähidemokratian kehittäminen, hallintosääntö
http://salo.tjhosting.com/kokous/20121203-13.HTM

- Aluetoimikuntien aloite lähidemokratian toteuttamisesta Salon kaupungissa
http://salo.tjhosting.com/kokous/20121203-13.HTM

- Hallintosääntöluonnos Salon kaupungissa
http://salo.tjhosting.com/kokous/20121203-13-2.PDF

- Ehdotus lähidemokratiasta
http://salo.tjhosting.com/kokous/20121203-13-3.PDF

Yllä siis poiminnat minlle mielenkiintoisimmista asioista ensi maanantain kokouksessa. kerro ajatuksesi maananta-aamuun mennessä, mikäli sinulle tulee oivalluksia kyseisistä seikoista. Esityslista kokonaisuudessaan saat tästä linkistä.
http://salo.tjhosting.com/kokous/20121203-1.HTM
( 1025 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | Seuraava> >>