24.11.2014 
maanantai, marraskuu 24, 2014, 15:55
Väkivallan vastainen päivä: Järjestöt huolissaan auttamispalvelujen säilymisestä
YK:n kansainvälisenä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11. järjestöt ovat huolissaan auttamispalvelujen säilymisestä ja haluavat myös miehet toimimaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.
Suomen kansallinen väkivaltaobservatorio, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry, Ihmisoikeusliitto, Suomen Amnesty ja Ensi- ja turvakotien liitto ovat huolissaan parisuhdeväkivallan uhrien auttamispalvelujen säilymisestä. Vaikka laki turvakotien rahoituksen siirtymisestä valtion vastuulle etenee, niin tulevaisuus ei näytä paremmalta. Rahoituksen tuoma vakaus on työlle ja sen kehittämiselle aivan olennainen. Ensi vuodeksi varattu kahdeksan miljoonan euron määräraha ei kuitenkaan riitä nykyistenkään turvakotien toiminnan rahoittamiseen tahi uusien perustamiseen. Kuitenkin nykyisten turvakotien lisäksi tarvitaan myös uusia paikkoja erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomeen. Suomea on arvosteltu siitä, että väkivallan määrään nähden turvakotipaikkoja on liian vähän ja ne eivät sijoitu riittävän kattavasti koko maan alueelle. Uusia turvakotipaikkoja ei tämän rahoituksen myötä ole tulossa.
Palveluiden parantamiseen Suomea velvoittaa Istanbulin sopimus, joka on Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastainen yleissopimus. Järjestöt ovat kritisoineet, että hallituksen esitys ei täytä Istanbulin sopimuksen velvoitteita. - Useat järjestöt ovat ilmaisseet huolensa hallituksen esittämien toimenpiteiden riittämättömyydestä. Poliittista tahtoa ei tunnu löytyvän tarpeeksi, jotta väkivallan uhrien palvelut saataisiin kuntoon, sanoo Suomen kansallisen väkivaltaobservatorion puheenjohtaja Sonja Tihveräinen.
Suomi Euroopan kärkeä väkivallan tekijöiden auttamisessa
Suomessa kuolee joka vuosi parikymmentä naista nykyisen tai entisen miehensä murhaamana. Viime vuonna heitä oli 16. Suomi on tällä luvulla Länsi-Euroopan kärjessä. Suomi poikkeaa myös siinä, että väkivallan tekijöille on kehitetty auttamispalveluja muuta Eurooppaa enemmän. Esimerkiksi Ensi- ja turvakotien liiton Jussi-työ auttaa vuosittain 700 miestä 12 eri paikkakunnalla. Tulokset ovat hyviä: apua hakeneista miehistä yli 60 prosenttia lopetti fyysisen väkivallan käytön kokonaan ja lopuillakin se väheni merkittävästi. Myös avunhakemisessa on tapahtunut merkittävä asenteellinen muutos, sillä erityisesti ongelmien alkuvaiheessa apua hakevien määrä on kasvanut viime vuosien aikana.
-Tämä näkyy muun muassa miehille suunnattujen, ennalta ehkäisevien vertaisryhmien suosiona. Ryhmille ei ollut kysyntää 10 vuotta sitten. Nyt järjestämme vuosittain noin 100 osittain vapaaehtoisvoimin vedettyä ryhmää, johon osallistuu noin 500 miestä, sanoo suunnittelija Veli-Matti Toikka Ensi- ja turvakotien liitosta.
Valoa, ei väkivaltaa -tapahtumat
25.11. YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä
25.11. on Yhdistyneiden kansakuntien (YK, United Nations, UN) Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä. Ensi- ja turvakotien liitto ry yhdessä Suomen kansallisen väkivaltaobservatorion kanssa järjestää Valoa, ei väkivaltaa - tapahtuman Helsingin Kampissa Narinkkatorilla, klo 15–17. Valoa, ei väkivaltaa -tapahtumassa puolustetaan naisten ihmisoikeuksia, ruumiillista koskemattomuutta ja oikeutta väkivallattomaan elämään. Tapahtuma nostaa erityisesti esiin naisten kokemaa parisuhde- ja perheväkivaltaa. Narinkkatorille pystytetään tapahtuman yhteyteen Silent Witness –näyttely, jossa on yhtä monta punaista naishahmoa, kuin viime vuonna kuoli läheisensä (puolisonsa, entisen puolisonsa, seurustelukumppaninsa tai entisen seurustelukumppaninsa) tappamana. Vuonna 2013 kuoli 16 naista. Näissä tapauksissa tekijänä on ollut mies.
Helsingin Narinkkatorin lisäksi kynttilätapahtumia järjestetään noin 50 paikkakunnalla. Kynttilätapahtumilla kiinnitetään huomiota vakavaan asiaan valoisalla otteella. Erityisesti miesten toivotaan ottavan kantaa väkivaltaa vastaan. Järjestöt jakavat eri paikkakunnilla kampanjaviestillä ” Puutu ja puhu! Mies, toimi
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan!” varustettuja kynttilöitä ohikulkijoille ja levittävät tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Paikallisten Valoa, ei väkivaltaa -tapahtumien järjestämisestä vastaavat alueelliset NYTKIS ry:n alueelliset toimikunnat ja puolueiden naisjärjestöt. Alueellisissa tapahtumissa tehdään yhteistyötä paikkakunnasta riippuen mm. Amnestyn ja Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten kanssa. Luettelo tapahtumapaikkakunnista ja tarkemmista tapahtumapaikoista ja -ajoista löytyy Väkivaltaobservatorion Internet-sivuilta osoitteesta www.vakivaltaobservatorio.fi
Lisätietoja
- Linkki Euroopan unionin perusoikeusviraston FRA-raporttiin: http://fra.europa.eu/sites/default/file ... eet_fi.pdf
- Istanbulin sopimuksen tavoitteita ovat: Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja poistaminen, uhrien suojelu sekä väkivallantekijöiden saattaminen syytteeseen. Järjestöjen kannanotto: https://www.amnesty.fi/kannanotto-naisiin-kohdistuvan-vakivallan-vastainen-sopimus-vaarassa-vesittya-suomessa/
- Vuonna 2013 kuusitoista naista kuoli nykyisen tai entisen miehensä murhaamana (lähde: Henkirikosten seurantajärjestelmät/ Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos).
- www.vakivaltaobservatorio.fi
Yhteydenotot
- Ensi- ja turvakotien liitto, tiedotuspäällikkö Mikko Savelainen (040 5877 278)
- Suomen kansallinen väkivaltaobservatorio, puheenjohtaja Sonja Tihveräinen (puh, 050 388 8868 sonja.tihverainen@naisjarjestot.fi)
- Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry, pääsihteeri Johanna Pakkanen (044 522 8897, johanna.pakkanen@nytkis.org)
( 1165 views )   |  permalink   |  

23.11.2014 
sunnuntai, marraskuu 23, 2014, 16:50
NAISJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITON SYYSKOKOUS: NAISTEN OSUUTTA POLIITTISESSA PÄÄTÖKSENTEOSSA ON LISÄTTÄVÄ

Kannanotto - Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisten osuutta poliittisessa päätöksenteossa on lisättävä

Suomi on näyttänyt politiikassa hyvää esimerkkiä kansainvälisesti naisten vahvalla osallistumisella yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Naisia on nyt hallituksessa enemmän kuin puolet ja eduskunnassa 42 prosenttia. Naisten ja miesten tasa-arvo on nykyisenkin hallituksen yksi ensisijaisista päämääristä.

Naiset puuttuvat kuitenkin monilta keskeisiltä poliittisen päätöksenteon paikoilta. Eduskuntaa on johdettu jo kahdeksan vuoden ajan lähes pelkästään miesten voimalla. Melkein kaikkia eduskuntapuolueita johtaa mies ja valtioneuvoston keskeiset ministerit ovat miehiä. Tilanne korostuu entisestään, kun tulevia eduskuntavaalien puoluejohdon väittelyitä tullaan käymään miesten kesken.

Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää välttämättömänä, että tulevalla hallituskaudella sukupuolten välinen tasa-arvo huomioidaan eduskunnan puhemiehistöä ja erikoisvaliokuntien puheenjohtajia valittaessa. Tällä hetkellä puheenjohtajina toimii vain kuusi naista, kun valiokuntia on yhteensä 16. Ministeripaikkojen, myös keskeisten ministeritehtävien, tulee jakautua tasa-arvoisesti naisille ja miehille.

Naisjärjestöjen Keskusliitto edellyttää, että tulevan hallituksen tulee laatia sukupuolten tasa-arvoa edistävä ohjelma sekä varmistaa riittävät resurssit tavoitteiden toteuttamiseen ja seurantaan.

Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitusohjelmatavoitteet 2015 – 2019 painottavat tasa-arvoisen päätöksenteon lisäksi:

työ- ja perhe-elämän tasa-arvoista yhteensovittamista
kasvatus- ja koulutusjärjestelmien kehittämistä siten, että koulutus takaa tasa-arvoisen pääsyn kaikkiin ammatteihin
sukupuolen huomioimista vanhustenhuollossa
toimeenpano-ohjelman valmistelua ja riittävien resurssien osoittamista naisiin kohdistuvan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi
lakihankkeiden sukupuolivaikutuksien selvittämistä ja tasa-arvonäkökohtien ottamista huomioon lainvalmistelussa sekä valtion ja kuntien budjetteja laadittaessa
Lisätietoja:

Sirkka-Liisa Anttila, puheenjohtaja, sirkka-liisa.anttila@eduskunta.fi puh. 050 511 3044
Terhi Heinilä, pääsihteeri, www.naisjarjestot.fi terhi.heinila@naisjarjestot.fi puh. 040 530 5544Vuonna 1911 perustettu Naisjärjestöjen Keskusliitto on sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö ja yhteistyöfoorumi. Keskusliitto yhdistää eri alojen toimijoita tavoitteelliseen työhön tasa-arvoisemman yhteiskunnan aikaansaamiseksi ja on kansainvälisesti aktiivinen toimija. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 58 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä.

www.naisjarjestot.fi
Twitter: @naisjarjestot
www.facebook.com/Naisjarjestojen KeskusliittoLiitteet

NJKL kannanotto syyskokous 2014.pdf

Syyskokouksessa tulin valituksi jatkokaudelle. Kiitos luottamuksesta. Motivaatio on kohdallaan. Jatketaan yhteistyötä.


( 1119 views )   |  permalink   |  

15.11.2014 
lauantai, marraskuu 15, 2014, 09:15
Ministeri Räty: Kosteus- ja homevauriot merkittävä kansanterveydellinen ongelmaKosteus- ja homevaurioihin liittyvien terveyshaittojen kustannukset ovat Suomessa arviolta 450 miljoonaa euroa vuodessa. Työterveyslaitoksen tekemä arvio sisältää kustannukset, jotka aiheutuvat oireista, sairauksista, niiden tutkimisesta, työkyvyn menettämisestä ja työtehon sekä tuottavuuden laskusta.Merkittävien kosteus- ja homevaurioiden korjaaminen kerralla kuntoon tulisi tutkijoiden mukaan maksamaan noin 1,4 miljardia euroa. Summa on suuri, mutta se on vain kolme kertaa kosteusvaurioista aiheutuvien vuosittaisten terveys- ja tuottavuusmenetysten hinta.Rakennuksissa, joissa on merkittävä kosteusvaurio, asuu, viettää aikaansa tai on työssä satoja tuhansia ihmisiä. Rakennusten kosteusvauriot aiheuttavat Suomessa vuosittain yli 100 ammattitautia, lähinnä astmoja.Ammattitaudit ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu kaikista kosteusvauriorakennusten oireista ja sairauksista. Kosteus- ja homevaurioita sekä niihin liittyviä oireita on työntekijöiden lisäksi raportoitu kodeissa, kouluissa, päiväkodeissa ja varuskunnissa. Kosteusvaurio- ja homeongelmat ovat merkittävä kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen ongelma.Tutkimusten mukaan merkittäviä kosteus- ja homevaurioita on pien-, rivi- ja kerrostaloissa noin 10 prosenttia rakennusten kerrosalasta. Kouluissa, päiväkodeissa, sairaaloissa ja hoitolaitoksissa vastaava luku on 15-25 prosenttia. Toimistorakennuksissa merkittäviä kosteus- ja homevaurioita on noin 5 prosentissa kerrosalasta.On laadittava pätevät toimintamallit ja työkalut kosteusvauriorakennusten tutkimiseen. Lisäksi tarvitaan uusimpaan tietoon perustuvat käytännöt oireilevien potilaiden tutkimiseen. Virheellinen arvio ja ammattitaidon puute rakennuksen tutkimisessa voi pahimmillaan johtaa terveysvaaran vähättelyyn tai liioitteluun, mutta toisaalta myös mittaviin taloudellisiin menetyksiin. Uuden tutkimustiedon jalkauttaminen käytännön toimintaan on tämän vuoksi välttämätöntä.Laura Räty

Sosiaali- ja terveysministeri
( 1115 views )   |  permalink   |  

12.11.2014 
keskiviikko, marraskuu 12, 2014, 11:35
Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitus on ollut erittäin mielenkiintoinen näköalapaikka hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana. Siksi olen hakemassa jatkokautta syyskokouksessa

- hallitusohjelman tarkastelu ja kannanotot
- talouden haasteet taloustoimikunnassa
- tasa-arvotoimikunnassa naisen aseman turvaaminen, perhe-elämä
- yhdistystoiminnassa keskeisten strategisten linjojen ja yhteistyön vahvistaminen jäsenyhdistyksiin
- kansainväiseen toiminnan aktiivinen seuranta

Toimin luottamustehtävissä omalla alueellani - tällä hetkellä, valtuutettuna, Teknisen lautakunnan puheenjohtajana ja Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajana. Takana pesti kaupunginhallituksessa viimekaudelta. Olen lupautunut vuodelle 2015 Salon Kokoomusnaisten puheenjohtajaksi viimeisimmässä kokouksessa. Yhdessä tekeminen on tärkeää.

Erikoissairaankoitajan kokemusmaailmassa on pitkän työuran kautta hankittua osaamista huomioonottamisesta, välittämisestä, vaikesden asioiden järjestelyistä, tasapuolisuuden maailmasta, vaativissa tilanteissa. Edelleen teen tätä minulle rakasta työtäni sydämellä, monipuolisesti. Asiantuntijuus, kokemusomaaminen ja monipuolisuus ovat ote josta haluan pitää kiinni.( 1064 views )   |  permalink   |  

23.10.2014 
torstai, lokakuu 23, 2014, 06:56
Varsinais-Suomen tilanteesta ja kehityksestä

http://www.varsinais-suomi.fi/images/ti ... 014_09.pdf

Lisätietoja Varsinais-Suomen kehityksestä:

http://www.varsinais-suomi.fi/fi/tietop ... unnan-tila


Miten voimme yhdessä edistää kyläturvallisuutta?
Turvallisuudesta alustaa tutkija Heikki Laurikainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä (SPEK).

Seminaari on osa Kuntalaisena Salossa -keskustelusarjaa. Salon kaupungintalo, valtuustosali torstaina 23.10. klo 18-20.15, kahvitarjoilu 17.30 alkaen. Järj. Kylien Salo ja Salon kansalaisopisto. Ei kurssimaksua, ei ennakkoilmoittautumista, tervetuloa kaikki kiinnostuneet.

Yleiskaavallisen ohjelman tueksi laadittu väestöraportti on mielenkiintoinen asiakirja. Tässä pieni ote:
"Salon kaupungin vuonna 2012 laatimat taajamakohtaiset väestöennusteet ovat edelleen käypiä. Väestönkasvun ennustettiin kohdistuvan Turku-Helsinki-moottoritien läheisyydessä oleviin taajamiin ja suuralueisiin: Pertteliin (Hähkänä ja Inkere), Muurlaan, Suomusjärvelle ja Märyyn. Teijon ja Matildan alueiden kasvu näyttää jatkuneen 2010-luvulla (ks. liite 2). Yleiskaavallisen ohjelman tavoiteraportissa (2012) koko kaupungin väestötavoitteeksi asetettiin 350 asukkaan vuosittainen kasvu, mitä voidaan talous- ja työllisyystilanteiden muutosten takia pitää maksimaalisena tavoitearviona. Yksilöiden muuttopäätökseen vaikuttavat eniten työhön, asumiseen ja perhesyihin liittyvät tekijät. 2000-luvulla kuntarajojen yli suuntautuvissa muutoissa ovat korostuneet oman elämän parantamiseen liittyvät syyt. Kuntapolitiikalla ja kaupunkisuunnittelulla vaikutetaan muuttajien sijoittumispäätöksiin." Väestöraportti: http://salo.tjhosting.com/kokous/20143193-6-1.PDF

Heikki Laurikainen oli mukana maaseutututkijoiden tapaamisessa Pieksämäellä elokuussa. Hän kertoi alueiden ja yhteisöjen kriisinjoustokyvystä eli resilienssistä. Valtakunnallisessa Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa korostetaan omaa varautumista kriiseihin ja yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa. Paikallisen VPK:n lisäksi kyläyhdistys voi koota kyläpuhelinluettelon ja ilmoittaa yhteyshenkilöt kriisien varalle. Alustus kirvoitti mielenkiintoisen keskustelun turvallisuudesta ja turvattomuuden tunteesta maaseutualueilla ja kaupungeissa. Esimerkiksi yksinäisyys voi lisätä turvattomuuden tunnetta.

Soten rahoitusmalli kaatui
++++++++++++++++++++++++++

Soten rahoitus joudutaan valmistelemaan uudelleen. Kapitaatioon
perustuva sote-uudistuksen rahoitus toisi niin suuria muutoksia kuntien
talouteen, että uudistusta ei asiantuntijoiden mukaan voi toteuttaa
aiotulla rahoitusmallilla. Rahoituskuvion kaatuminen voi kaataa
sote-uudistuksen etenemisen. Uudistus siirtyisi näin seuraavalle
hallitukselle ja eduskunnalle.


Salon kaupunginjohtajan talousarvioesityksestä löydät kaupungin kotisivuilta lisää numeerista tietoa.
( 1188 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | Seuraava> >>