31.12.2009 
torstai, joulukuu 31, 2009, 09:37
Ihastuttava uudenvuoden aattopäivä. Lumoava aurinkoinen lumimaisema.
Lenkille siis nauttimaan 11 asteen pakkasesta. Kiitos kavereille kivasta illasta. Maailmaa parannettiin ja fiilisteltiin hyvällä porukalla.

Onnellista Vuotta 2010 kaikille yhteistyökumppaneille!

Vuodesta 2009 vielä lyhyesti...

Valtakunnallisesti Suomen Pankin mukaan Suomen rahoitusjärjestelmä on selvinnyt globaalista talouskriisistä hyvin. Elinkeinoelämän sydän ja verenkiertojärjestelmä ovat siis kunnosa, vaikka lihakset ovat vielä halvaantuneet: vienti takkuaa ja myös sen varassa elävä teollisuus. Edessä on syksyn jatkona työttömyystalvi. Lomautukset muuttuvat irtisanomiksi. Tilanne on äärimmäisen herkkä, hyvinvointivapalvelut toimivat velkavetoisesti. Elinkeinoelämä yskii eikä vienti vedä. Elintasoa pidetään yllä velaksi vuonna 2010. Valtion johdolta odotetaan vahvuutta

Vuosi 2010 ei lupaa hyvää kuntien taloudelle. Esimerkkinä Salo
" Kylmyys koettelee"


Kuntaliitos kasvatti tammikuun 2009 alussa 25 000 asukkaan Salosta 54 000 asukkan kaupungin. Se nousi samalla 20 suurimman kaupungin listaan. Kymmen kunnan rajat poistuivat ja neljä kuntayhtymää lakkautettiin. Kuherruskuukausi lakkasi lyhyeen.
Kylmää on luvassa kaupungin talouteen. Päättyvä tilikausi pudottaa Salon tuloksen noin puolitoista miljoonaa euroa miinuksille. Alkuvuodesta odotetaan vielä tiukempaa. Talousarvion mukaan tulos jää lähes 6 miljoonaa euroa miinuksille. Verotulot alenevat ja lainakanta kasvaa. Tuloveroprosenttia ei ole korotettu, eikä äkkivääriin leikkauslistoihin ole suostuttu.
Taantuman nopeutta ja syvyyttä ei kuitenkaan osattu ennustaa, vaikeuskerroin kohosi.

Viennistä riippuvainen ja Nokia- vetoinen Salo on etulinjassa, kun kuntien talous notkahtaa. Nokia on käynyt läpi toimintojaan Salossakin, eikä taantuma ole säästänyt kaupungissa toimivia alihankkijoita. Työttömyys Salossa on kohonnut 11,3 prosenttiin.
Syyskuussa maan hallitus nimesi Salon suudun äkilliseksi rakennemuutosalueeksi.Jatkossa kokonaisuutta petrataan oikomalla nykyisiä raskaita prosesseja tehokkaamiksi, kustannuslaukkaa rauhoittamaan.

Lyhenneltynä Suomen Kuvalehden tuoreimmasta numerosta. Siinä haastateltuna Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko ja Talousjohtaja Seppu Juntti. Kuva Salonjoen rannalta, sillan alta pelastusveneestä oli yllättävä.
Tämä kuva on viime keväältä Teijolta, Matildajärven rannalta...
kevättä odotellessa...uutta rakentamaan henkilöstö ajatuksissa voimavarana ja kannustavaa johtajuutta edellyttäen.
( 1179 views )   |  permalink   |  

29.12.2009 
tiistai, joulukuu 29, 2009, 08:40
Salon Seudun Sanomilta 100 000 euroa Turun yliopistolle

Salon Seudun Sanomat Oy lahjoittaa Turun yliopiston varainhankintakampanjaan 100 000 euroa ja Åbo Akademille 20 000 euroa. Lahjoituksesta päätti Salon Seudun Sanomat Oy:n hallitus joulukuun kokouksessaan.

Toimitusjohtaja Kirsti Kirjosen mielestä Turun yliopiston tukeminen vahvistaa myös Salon seutua. Hän muistuttaa, että Turun yliopistosta saadaan koulutettuja työntekijöitä ja tutkimusta myös Salon seudun elinkeinoelämän tarpeisiin.

Yliopiston varainhankintatyö pohjautuu yliopistolain uudistukseen, jonka myötä yliopistot siirtyvät valtion tilivirastoista omaan rahatalouteen.

Turun yliopiston tavoitteena on saada kokoon 20 miljoonaa euroa.
Tämä on päivän paras uutinen seudullamme. Pidän erityisen tärkeänä sitä, että yhteydet yliopistomaailmaan toimivat ja Ammattikorkeakoulu jatkuu monipuolisena kouluttajana, riittävin resurssein seudullamme. Vaikutus on moninainen ja heijastuu tulevaisuuteen.

Ihastuin Kodin Kuvalehden artikkeliin Kasvatustieteen professorista, seitsämän lapsen isästä Juha T. Hakalasta kertovaan " Olisipa hidas lapsuus". Hän on syksyllä julkaissut kirjan "Isän kasvatusoppi".

Hakala kritisoi äitien ja isien aikapulaa ja suorituspaineita joka näkyy lasten ja nuorten hyvinvoinnissa. Suomessa on huippuunsa viritetty koulu, mutta lapset kärsivät käyttäytymis- ja keskittymishäiriöistä, uniongelmista ja oppimisvaikeuksista. Tutkittu ja todettu on että lukiolaistyttömme 20%:sti voidaan luokitella koulu-uupuneiksi. Usein he ovat niitä kilttejä ja aktiivisia suorittajia.Pahinta on, jos on kotona perääntamaton äiti.
Vanhempien tärkein tehtävä on tarjota lapselle hänen lapsuutensa.
Lapsuuden tulisi olla suojelukohde. Juha T. Hakala kirjoittaa perheestä, lapsista ja erityisen paljon työelämästä.Työelämään tullet alle kolmekymppiset alkavat palaa loppuun. Nokia-vetoisen kansakunnan saattaa käydä huonosti.

Paljon tärkeitä ajatuksia. Tulen tutustumaan tekstiin kirjana. Väkevät kannanotot ovat ajassamme tarpeellisia näkökulmia,jotta niihin reagoidaan. Tutustutaampa tarkemmin ja keskustellaan mm. kannanotosta nuoret ja pätkätyöt.

( 1225 views )   |  permalink   |  

28.12.2009 
maanantai, joulukuu 28, 2009, 16:10
Työpäivä takana.

SALO KESKEYTTÄÄ VEDENOTON KALATTOMANNOTKON JA KASKISTONNUMMEN VEDENOTTAMOISTA

Salon kaupunki keskeyttää Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kehotuksen mukaan vedenoton Kiikalan Kalattomannotkon ja Kaskistonnummen vedenottamoista tammikuun 2010 lopussa. Vedenottoa jatketaan vasta, kun korkeimman hallinto-oikeuden määräämät, luonnon tilaa koskevat selvitykset on saatu tehtyä. Selvitykset liittyvät KHO:n vuonna 2005 myöntämään vedenottolupaan.

Kasvillisuusselvitykset voidaan tehdä vain kasvukauden aikana eli kesällä 2010, joten vedenottoa voidaan jatkaa aikaisintaan syksyllä 2010. Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja Alpo Paunan mukaan vedenoton keskeytys ei haittaa kaupunkilaisten vedensaantia, sillä tälläkin hetkellä Kalattomannotkon ja Kaskistonnummen vedenottamojen kapasiteetista on käytössä vain 50 prosenttia. Kaiken kaikkiaan Salossa on käytössä 38 vedenottamoa.

Pauna muistuttaa vielä, ettei nyt ole kysymys veden laatuongelmista tai muutoksista veden käytettävyyteen talousvetenä, vaan kasvillisuusselvityksillä täytetään korkeimman hallinto-oikeuden vedenottamoiden käyttöönottoon liittämä tutkimusehto.

Lupaviranomaiset ovat Kalattomannotkon ja Kaskistonnummen vedenottoon liittyen antaneet määräyksiä vedenoton vaikutusten tarkkailusta. Vaadituilla kasvillisuusselvityksillä kartoitetaan lähdealueiden luonnonarvoja ja luonnontilaa.

- Salon kaupunki on teettänyt vaadittuja toimenpiteitä alihankintana ja kasvillisuusselvitysten osalta alihankinnan valvonta on pettänyt. Kyseiseen konsulttiin on jo oltu yhteydessä ja tarvittaviin toimiin on ryhdytty, Pauna jatkaa.
Lisätietoja: toimitusjohtaja Alpo Pauna, Liikelaitos Salon Vesi, 044 778 5000.

Kiikalaan on vuosien saatossa tehty suuria investointeja. Ikävää, että asiat ovat pikällä ja nyt tulee tällaista takapakkia. Onneksi vesivarat ovat runsaat. Kaikille investoinneille pitää olla myös käyttöä. Olen jo aiemmin surkutellut puhtan veen käyttöä teollisuudessa.Vesi on myös luonnonvara, joka ei uusiudu.
-----------
( 756 views )   |  permalink   |  

26.12.2009 
lauantai, joulukuu 26, 2009, 08:00
Joulun juhla on vietetty rauhaisissa merkeissä. Kauneus on luonnossa ja ihmismielessä. Jalkautuminen arkeen lähtee tästä, iltavuoroon vapauttamaan toinen ihminen vapaalle. Tässä auttamistyössä asennoituu ihmisiin kunnioituksella ja tietynlaisella nöyryydellä. Sairaalaan tulevat vain apua todella tarvitsevat. Joulu itsessään on juhlava, omalla tavallaan sielläkin. Useana jouluna, nuorena hoitajana olen osaltani ollut pyhinä töissä. Hoitajan työ on vaativaa ihmissuhdetyötä. Vuorotyössä on omat haasteensa. Perhe-elämä vuorotyössä on myös oma juttunsa. Vapaita kunnioittaa suuresti, sillä kaikki ovat harvoin yhtä aikaa kotona. Perhe on voimavara. Mutta se ei voi hyvin, jos ei aika riitä yhdessäololle. Ensi vuosi haasteineen tarvitsee aikaa enemmän perheelle. Uskon, että monissa muissakin perheissä on sama tunnelma. Aikaa ihmiselle, aikaa lapsille.

Työpäivä takana, sauna ja paneutuminen asiaan.

Sairaanhoitopiirin tavoitteista Lindenin näkökulmasta.
Tulisi tavoitella 350 sairaansijan vähennystä Varsinais-Suomessa somaattisesta erikoissairaanhoidosta. Vähennys tapahtuisi seuraa-vasti:

1) avohoidon kehittymisen myötä sairaansijojen käyttö vähenee edelleen
2) sairaansijoja siirretään Turun kaupungissa erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon
3) sairaansijoja siirretään TYKSissä ja aluesairaaloissa erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon joko siten, että potilaiden hoito siirtyy toisiin yksiköihin tai siten, että osa sairaaloiden sairaansijoista/osastoista siirretään perusterveydenhuollon käyttöön ja hallintaan
4) sairaanhoitopiirin sairaaloiden välillä tehdään rakenteellisia muu-toksia, joissa vaativaa vuodeosastohoitoa siirretään aluesairaa-loista TYKSiin ja kevyempää hoitoa (pääosin avohoitoa) TYKSistä aluesairaaloihin
5) tavoitteena on vähentää vuosina 2009-2012 sairaanhoitopiirin sairaaloista 350 somaattisen erikoissairaanhoidon sairaansijaa, alustava arvio vähennyksestä jakaantuisi TYKSin ja aluesairaa-loiden kesken edellä kuvatuilla keinoilla toteutettuina 50 % - 50 %.
6) sairaanhoitopiirin sairaaloissa tulee toteuttaa kokonaisten vuode-osastojen vähentämisiä eikä vain kuormituksen vähentämistä osastoilla.

Edellä kuvailtu muutos ei edellytä uusia periaatelinjauksia Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, koska tällainen muutos on asetettu tavoitteeksi jo 21.11.2006 sairaanhoitopiiri sairaanhoitopiirin valtuustossa hyväksytyssä strategiassa. Alla laina-ukset asianomaisista strategian kohdista:

Strategian kohdassa Kokonaiskustannukset:

”Kokonaiskustannusten painopistettä siirretään harkituin ratkaisuin perusterveydenhuollon suuntaan vähentämällä erikoissairaanhoidon vuodeosastotoimintaa ja lisäämällä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen hoitopaikkoja.”.

Strategian kohdassa Palveluvalikoima:

”Aluesairaaloiden ja TYKSin välinen työnjako suunnitellaan erikois-aloittain vuosittain ja mahdolliset muutokset huomioidaan talousarvi-ossa.” … ”Akuuttia yöaikaista toimintaa keskitetään selvitysten pe-rusteella.”

Strategian kohdassa Yhteistyö perusterveydenhuollon ja sosiaalitoi-men kanssa:

”Potilaiden nopea pääsy jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta ja toi-saalta perusterveydenhuollon joustavat mahdollisuudet konsultoida erikoissairaanhoitoa toteutuvat.”

Sairaanhoitopiirin johtajan päätösehdotus

Hallitus merkitsee tiedoksi selvityksen somaattisen vuodeosastohoidon käytöstä Varsinais-Suomessa. Selvitystä ja siitä käytyä hallituksen keskustelua hyödynnetään sairaanhoitopiirin strategian uudistamisessa, vuosien 2010-2012 kehittämistoiminnassa ja vuosien 2011-2013 talousarvion ja –suunnitelman laadinnassa.

( 1041 views )   |  permalink   |  

25.12.2009 
perjantai, joulukuu 25, 2009, 11:09
Joulua on vietetty rakkaiden kanssa. Kirkossa käyty ja vanhempien haudalla. Kaikki kauniit muistot mun tule mieleeni. Jouluherkkuja syöty ja pelattu. Hetki aikaa toisillemme kelloon katsomatta.
Huomenna taas töihin sairaalaan ja puoliso aloitti tänään vesilaitoksen päivystysvuoron. Eve abc:llä myös jo tänään töissä. Lenkillä käyty aamulla. Ei parane sitä unohtaa, muuten käy kalpaten.

Kuusi on niin kaunis. Kynttilät ja rakkaus lämmitää.
Kivoja lahjojakin saatiin. Kiitos pukille. Iloa perheisiin. Rakkaita ihmisiä tapaamassa.

Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio
oli huolissaan työssään näkemästään: työttömistä, vanhuksista, alkoholismista perheissä ja huostaanotoista. Hän jää eläkkeelle vuoden vaihteessa. Pidän tärkeänä hänen esintuloaan, antaa vakavuutta huomioinnille. Eduskunnan oikeusasiamies on oikeustieteen lisensiaatti Riitta-Leena Paunio. Hän on Suomen 17. eduskunnan oikeusasiamies. Hän aloitti tehtävässään 1.1.2002. Hänen toinen kautensa alkoi 1.1.2006 ja jatkuu vuoden 2009 loppuun.

Oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten keskinäisen työnjaon mukaan oi­keusasiamies Paunio ratkaisee asiat, jotka koskevat ylimpiä valtioelimiä, periaatteelli­sesti merkittäviä kysymyksiä, sosiaalihuoltoa, sosiaalivakuutusta, terveydenhuoltoa ja lapsen oikeuksia.

Kiitos Suomen Lähetyssauran 150 vuotis Joulukonsertista. Kaunista kuultava ja katseltavaa Kallion kirkosta.


( 1041 views )   |  permalink   |  


<< <Edellinen | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | Seuraava> >>